Pražský hrad je úchvatný, ale nepřehlédněte Hradčany, které hrad obklopují. V této pražské čtvrti najdete spoustu zeleně, klid a skvělé výhledy na celou Prahu. První zmínka o Hradčanech pochází z roku 1320, kdy na předhradí bylo založeno stejnojmenné město. Hradčany jsou známé především svými impozantními paláci, jako jsou například Schwarzenberský či Šternberský, ale také Strahovský klášter se starodávnou knihovnou. Za zastávku stojí i Loretánské náměstí, které vzniklo při stavbě Černínského paláce. Na náměstí se nachází také Loreta s replikou domu Panny Marie Andělské a klášter řádu kapucínů s rozlehlou zahradou. 

Královský letohrádek

Královský letohrádek v areálu Pražského hradu je ukázkou té nejlepší renesanční architektury mimo území Itálie. Královský letohrádek, zvaný také Letohrádek královny Anny, dal postavit v roce 1538 král Ferdinand I. pro svoji manželku královnu Annu. Unikátní stavba je dílem zručných italských kameníků, kteří pracovali na arkádovém ochozu a bohaté klasicistické reliéfní výzdobě, a Bonifáce Wohlmuta a Hanse Tirola, kterým vděčíme za pozoruhodné zastřešení a celkovou podobu stavby. Letohrádek byl určen pro dvorskou zábavu a zpříjemnění pobytu v zahradě. Královna Anna bohužel nikdy neměla příležitost v zahradě pobýt, protože umřela při porodu svého patnáctého dítěte v době, kdy...

Zobrazit celý článek

Míčovna

Architektonický skvost v Královské zahradě Pražského hradu na hraně Jeleního příkopu po staletí okouzloval kolemjdoucí. Budovu navrhl a postavil Bonifác Wohlmut a Ulrico Aostalli v polovině 16. století jako míčovnu, kde šlechta hrávala tenis a badminton. Pyšní se bohatými sgrafity, která znázorňují ctnosti, čtyři živly a svobodná umění. V 17. století sídlila v míčovně jezdecká škola a prostory byly využívány jako stáje pro její nádherné koně. V době vlády Josefa II. sloužila jako kasárna a vojenské skladiště. Během druhé světové války byla zasažena střelbou, vyhořela a zbyly z ní jen obvodové zdi. Budova byla citlivě zrestaurována, ale veřejnosti zůstala skryta,...

Zobrazit celý článek

Pražský hrad

Pražský hrad v Praze je nejvýznamnější českou památkou, kterou si nemůžete nechat ujít. Podle Guinnessovy knihy rekordů, je to největší starověký hrad na světě – celá plocha, na které se komplex Pražského hradu rozkládá, je větší než sedm fotbalových hřišt’. Tento velkolepý hrad byl postaven na konci 9. století knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. Celý hradní komplex poté sloužil jako rezidence českých králů, římských císařů a dnes také prezidenta ČR. Pražský hrad tvoří rozsáhlý soubor paláců a církevních staveb různých nádherných architektonických slohů - od románského gotického až po jedinečné prvky známého slovinského architekta Josipa Plečnika, kterého ve dvacátých letech minulého stol...

Zobrazit celý článek

Katedrála sv. Víta

Majestátní chrám sv. Víta můžete vidět téměř z jakéhokoliv vyvýšeného místa v Praze. Katedrála tyčící se nad Pražským hradem se stala architektonickou dominantou hlavního města. Návštěvníci této impozantní katedrály se vrátí do dávných časů, protože z každého koutu dýchá historie. Návrhem a stavbou gotického chrámu sv. Víta byl v roce 1344 pověřen francouzský architekt Matyáš z Arrasu. Katedrála se stavěla za vlády císaře Svaté říše římské Karla IV, který udělal z Prahy hlavní město Svaté říše římské. Matyáš z Arrasu postavil Zlatou bránu, spodní část hlavní věže a kapli sv. Václava. Po jeho smrti v roce 1356 převzal vedení stavby německý architekt Petr Parléř. Ten dokončil východní část kat...

Zobrazit celý článek

Bazilika sv. Jiří

Bazilika sv. Jiří je druhým nejstarším kostelem v Praze. Tato významná románská památka se nachází v areálu Pražského hradu na Jiřském náměstí a byla postavena kolem roku 920 knížetem Vratislavem. Ve 12. století baziliku poničil požár, a tak musela být přestavěna, přičemž byly dostavěny dvě věže s kamennými střechami a dvě řady románských oken. V 17. století dostala bazilika novou barokní fasádu, románské prvky jí však byly navráceny mezi lety 1887 a 1908, kdy byla celkově zrestaurována. V jejím strohém, ale fascinujícím interiéru se nacházejí hrobky přemyslovských knížat i cenné fresky, jako je například vyobrazení Nebeského Jeruzaléma. Dnes se v Bazilice sv. Jiří konají prav...

Zobrazit celý článek

Lobkovický palác

Pokud hledáte krásné a zajímavé místo, kde strávit příjemné odpoledne, nenechte si ujít Lobkovický palác, v němž najdete jednu z nejlepších soukromých sbírek v celé Evropě. Lobkovický palác nechal postavit český šlechtic Jaroslav z Perštejna v polovině 16. století. Palác se stal sídlem dynastie Lobkoviců, jejíž počátek se datuje do 14. století a patří tedy mezi jedny z nejstarších šlechtických rodin v Čechách. Palác má velmi zajímavou historii a hrál významnou roli v českých dějinách, neboť se stal místem, kde se katoličtí kněží schovali před protestanty během pražské defenestrace v roce 1618. Během nacistické okupace a komunistické diktatury přišla rodina o své majestátní sbírky a další maj...

Zobrazit celý článek

Obrazárna Pražského hradu

Součástí ohromného komplexu krásného Pražského hradu je také Obrazárna Pražského hradu, jejíž návštěvu byste si neměli nechat ujít, pokud jste fanoušky klasického umění. Díky císaři Rudolfu II., jenž byl vášnivým sběratelem a fanouškem umění, vlastní Pražský hrad více jak 4000 obrazů. Obrazárna Pražského hradu z těchto vzácných obrazů vystavuje ve svých krásných prostorách s jedinečnou atmosférou umocněnou stěnami v teplé, tmavě oranžové barvě, zelenomodrými lavicemi, dřevěnými podlahami a klenutými stropy asi 100 kusů. Pyšní se díly od takových známých umělců, jakými byli Peter Paul Rubens,raný italský manýrista Girolamo Bedoli, Tizian (údajně nejoblíbenější umělec Rudolfa II.), Bartholomeu...

Zobrazit celý článek

Šternberský palác

Evropské umění od antiky do závěru baroka ze sbírek Národní galerie najdete v barokním Šternberském paláci stranou Hradčanského náměstí v Praze. Tato významná barokní památka vznikla stejně jako Trojský zámek na objednávku hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka a jeho manželky. V přízemí paláce se nachází expozice německého a rakouského umění 16. až 18. století. Najdete zde mimo jiné slavný obraz Růžencová slavnost od Albrechta Dürera z roku 1506, který se do Prahy dostal díky císaři Rudolfu II. Sály prvního patra obsahují památky z období starého Řecka a Říma, slavnou estenskou kolekci italského umění 14. až 16. století včetně děl starších toskánských mistrů, benátské školy a florentského m...

Zobrazit celý článek

Schwarzenberský palác

Zajímá-li vás barokní umění, pak byste neměli vynechat návštěvu Schwarzenberského paláce, někdy zvaného též Lobkovický palác, který najdete na Hradčanském náměstí. Krásná renesanční budova Schwarzenberského paláce ukrývá stálou expozici Národní galerie nazvanou Baroko v Čechách. Na třech podlažích paláce zde máte možnost vidět 160 soch a 280 ukázek pozdně renesančního a barokního malířství, které vznikly od konce 16. do konce 18. století na území českých zemí. Mezi vystavenými exponáty jsou díla významných barokních sochařů, jakými byli Matyáš Bernard Braun, Ferdinand Maximilián Brokoff, Jan Jiří Bendl a další, díla předních barokních malířů české architektury Norberta Grunda a Josefa Platze...

Zobrazit celý článek

Salmovský palác

Salmovský palác na Hradčanském náměstí vznikl původně jako luxusní bytový dům v letech 1800 – 1811. Tento klasicistní palác nechal postavit pražský arcibiskup Vilém Florentan, kníže Sal-Salm, na místě několika menších šlechtických sídel. Salmovský palác je propojen se sousedním Schwarzenberským palácem a někdy je též nazýván malý Schwarzenberský palác. Od roku 2004 je pod správou Národní galerie v Praze, která jej nechala zrekonstruovat. Mezi oběma paláci vznikl vstupní objekt podle projektu španělského architekta Josepa Llouíse Matea sloužící jako infocentrum Národní galerie. Svůj provoz v Salmovském paláci zahájila Národní galerie na konci roku 2012 výstavou obrazů slavného českého malíře...

Zobrazit celý článek

Loreta

Pražská Loreta je pozoruhodnou barokní památkou především díky ozdobné fasádě průčelní budovy, která již staletí poutá pozornost návštěvníků. Když procházíte širokým průčelím s hodinovou věží v jakoukoliv hodinu, uslyšíte tóny jedinečné loretánské zvonohry. Varhaníci zde také každou neděli odpoledne hrají na zvonkohru. Na hlavním nádvoří se nachází replika domu Panny Marie, tzv. Svaté chýše, která pro katolíky představuje důležité poutní místo. Za kaplí si můžete prohlédnout kostel Narození Páně, jednoho z nejpůsobivějších rokokových interiéru v Praze. Určitě si nenechte ujít loretánskou klenotnici s Diamantovou monstrancí, nazývanou také Pražské slunce, s více...

Zobrazit celý článek

Bílkova vila

Bílkova vila na pražských Hradčanech bývala domovem a pracovištěm slavného sochaře, architekta a grafika Františka Bílka. Dnes se v ní nachází Bílkovo dílo z jeho vrcholného tvůrčího období, reprodukce nábytku podle jeho návrhů i původní zařízení vily. Secesní vila vznikla v letech 1910-11 podle vlastních plánů architekta a sloužila nejen jako jeho rezidence, ale i ateliér. Byla postavena na místě bývalého barokního opevnění, z něhož se dochovala nedaleká Písecká brána. Všechna architektonická díla Františka Bílka byla motivována ideově a stejně tak i jeho vila. Její půdorys má představovat stopu kosy při sečení obilí, zatímco samotná vila obilné pole. Jednotlivé sloupy symbolizují snopy, do...

Zobrazit celý článek

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používaním těchto souborů.