Rychlé hledání
 
Služby Rezidenční prodej a pronájemProvize – rezidenční prodej a pronájem

Provize – rezidenční prodej a pronájem

Provize za zprostředkování prodeje
• 3% z prodejní ceny dosažené u jednotlivých jednotek plus DPH. Provizi hradí prodávající. Nárok na provizi ze zprostředkování prodeje vzniká uzavřením kupní smlouvy a je splatná po převodu kupní ceny na účet prodejce.
• V případech podpisu budoucí kupní smlouvy vzniká nárok na zálohu provize ve výši 50% uzavřením budoucí smlouvy a složením zálohy na kupní cenu. Nárok na zbývajících 50% provize vzniká uzavřením kupní smlouvy a doplacením celé kupní ceny.

Provize za zprostředkování rezidenčního pronájmu
Nárok na provizi vzniká, když je podepsána smlouva o pronájmu. Provize plus DPH jsou splatné při podpisu nájemní smlouvy nebo, jedná-li se o pronajímatele, po obdržení první platby za nájemné a/nebo depozitu. Naše provize za zprostředkování pronájmu jsou následující:
• Dlouhodobý pronájem – 12 měsíců nebo více: provizi hradí jak pronajímatel nemovitosti, tak nájemce. Každá ze stran hradí provizi ve výši jednoho (1) měsíčního nájemného.
• Dlouhodobý exkluzivní pronájem – 12 měsíců nebo více: provizi ve výši 1,5 násobku měsíčního nájmu hradí jen pronajímatel nemovitosti. Konkrétní nemovitosti jsou na webové stránce označeny bannerem – provize 0%.
• Krátkodobý pronájem – méně než 12 měsíců: provizi hradí jak pronajímatel nemovitosti tak nájemce. Každá ze stran hradí provizi ve výši 20% z celkového nájemného za období uvedené v nájemní smlouvě, ne však více než částku ve výši jednoho měsíčního nájemného.

Správa nemovitostí
Správa jednotlivých jednotek (např. byt, dům, kancelář, obchod) pro vlastníky nemovitostí
• Fixní částka 500,- Kč/měsíc, plus DPH
• 8% z nájemného plus DPH za každý měsíc, pokud je jednotka pronajata (běžná provize za zprostředkování pronájmu je zahrnuta)
Správa budov pro vlastníky nemovitostí a společenství vlastníků budov
Balíčky na zakázku – poplatky za správu budov jsou stanovovány případ od případu v závislosti na požadavcích vlastníka nemovitosti nebo společenství vlastníků budov a dále na velikosti a stavu nemovitosti. Poplatek za běžnou správu budovy činí 8 až 12 Kč / m2 plus DPH. Naše realitní kancelář zajišťuje kompletní správní služby. Rádi se s vámi setkáme a projednáme nejvhodnější postup při správě vaší nemovitosti či nemovitostí.