Rychlé hledání
 
Služby Rezidenční prodej a pronájemProvize – rezidenční prodej a pronájem

Provize – rezidenční prodej a pronájem

Provize za zprostředkování prodeje
• 3% z prodejní ceny dosažené u jednotlivých jednotek plus DPH. Provizi hradí prodávající. Nárok na provizi ze zprostředkování prodeje vzniká uzavřením kupní smlouvy a provize je splatná po převodu kupní ceny na účet prodejce.
• V případech podpisu budoucí kupní smlouvy vzniká nárok na zálohu na provizi ve výši 50% provize uzavřením budoucí smlouvy a složením zálohy na kupní cenu. Nárok na zbývajících 50% provize vzniká uzavřením kupní smlouvy a doplacením celé kupní ceny.

Provize za zprostředkování rezidenčního pronájmu
Nárok na provizi nám vzniká podpisem nájemní smlouvy. Provize plus DPH jsou splatné při podpisu této smlouvy nebo, v případě pronajímatele, po obdržení první platby nájemného a/nebo po obdržení jistoty.

Naše provize za zprostředkování pronájmu jsou následující:
• Dlouhodobý pronájem – 12 měsíců nebo více: provizi hradí jak pronajímatel nemovitosti, tak nájemce. Každá ze stran hradí provizi ve výši jednoho měsíčního nájemného (plus DPH).
• Krátkodobý pronájem – méně než 12 měsíců: provizi hradí jak pronajímatel nemovitosti tak nájemce.
Nájemce hradí provizi ve výši 20% z celkového nájemného za období uvedené v nájemní smlouvě (plus DPH), ne však více než částku ve výši jednoho měsíčního nájemného (plus DPH).
Pronajímatel hradí provizi ve výši 1/12 měsíčního nájemného (plus DPH) za každý jeden měsíc z období uvedeného v nájemní smlouvě.

Správa nemovitostí
Správa jednotlivých jednotek (např. byt, rodinný dům, kancelář, obchod) pro vlastníky nemovitostí: 
• Fixní částka - 500,- Kč/měsíc, plus DPH
• 8% z nájemného plus DPH za každý měsíc, pokud je jednotka pronajata (běžná provize za zprostředkování pronájmu je zahrnuta)

Správa budov pro vlastníky nemovitostí a společenství vlastníků budov: 
Balíčky na zakázku – poplatky za správu budov jsou stanovovány případ od případu v závislosti na požadavcích vlastníka nemovitosti nebo společenství vlastníků budov a dále na velikosti a stavu nemovitosti. Poplatek za běžnou správu budovy činí 8 až 12 Kč / m2 plus DPH.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používaním těchto souborů. ×