Hradčany

Katedrála sv. Víta

Adresa: Pražský Hrad, Praha 1 – Hradčany 

Majestátní chrám sv. Víta můžete vidět téměř z jakéhokoliv vyvýšeného místa v Praze.

Katedrála tyčící se nad Pražským hradem se stala architektonickou dominantou hlavního města. Návštěvníci této impozantní katedrály se vrátí do dávných časů, protože z každého koutu dýchá historie. Návrhem a stavbou gotického chrámu sv. Víta byl v roce 1344 pověřen francouzský architekt Matyáš z Arrasu. Katedrála se stavěla za vlády císaře Svaté říše římské Karla IV, který udělal z Prahy hlavní město Svaté říše římské. Matyáš z Arrasu postavil Zlatou bránu, spodní část hlavní věže a kapli sv. Václava. Po jeho smrti v roce 1356 převzal vedení stavby německý architekt Petr Parléř. Ten dokončil východní část katedrály a jeho synové vytvořili podlaží zvonice. Katedrála byla postavena až ve 20. století díky pomoci Spolku pro dokončení katedrály sv. Víta v Praze. Po staletí se v ní konaly korunovace a další významné obřady. Návštěvníci mohou také zavítat do královského mauzolea s hroby bývalých panovníků.
 

Podívejte se také na další Hradčany