Mateřské školky v Praze

Soukromá školka a jesle Tučňákov

Adresa: Běchovická 1498/24, Praha 10, +420 775 729 996, info@tucnakov.cz, www.tucnakov.cz 

V Tučňákově se vašim dětem dostane skvělé péče, jedná se totiž o první mateřskou školu pracující s jedinečným programem multismyslové stimulace dětí.

Prostřednictvím systematického zapojování všech smyslů děti lépe, hlouběji a rychleji poznávají okolní svět. Díky tomuto unikátnímu přístupu vzniká volný průchod přirozené dětské zvědavosti, jež výrazně podporuje kladný vztah k poznávání. Pracovní tým Tučňákova navíc díky svému přístupu, ze kterého vyzařuje energie, radost a pochopení, vytváří rodinnou atmosféru, ve které se děti snadno začleňují a následně se do ní každý den rády vrací. Tučňákov nabízí skvěle zařízené zázemí s moderními prvky, disponuje rozlehlou (1500 m2) zahradou, má speciálně navržené pomůcky a také zdravý, pro děti atraktivní a vyvážený jídelníček, který vzniká na základě konzultace s výživovým poradcem. Kromě svačin a oběda si děti můžou nabídnout i čerstvé ovoce a zeleninu. K bohatému programu školky přispívají také tradiční i nové, originální akce, jako jsou oslavy narozenin jednotlivých „Tučňáků“, velikonoční dílna pro děti a rodiče, Den otců a matek, karnevaly, drakiáda, Mikulášská nadílka, sportovní olympiáda a mnoho výletů. Na děti v Tučňákově čeká bohatý výběr kroužků, do kterých se mohou zapsat, od jógy přes zahradničení, vaření a zpívání až po taneční školu, pohádkování a další. Do výuky jsou navíc zapojovány anglické bloky s rodilým mluvčím. Tučňákov nabízí nejen varianty dopolední a celodenní docházky, ale také soukromé hlídání vašich nejmenších. Každý, kdo se rozhodne svěřit své děti do péče Tučňákova si může být s klidem v srdci jist, že o ně bude postaráno s nejvyšší péčí, pozorností a milým přístupem. Jak totiž tvrdí Magda Bartošová, samotná autorka a ředitelka projektu, práce v Tučňákově je zábavou, čas strávený v přítomnosti dětí ryze obohacující. 

Podívejte se také na další Mateřské školky v Praze