V Praze se nachází celá řada muzeí a galerií. Ať už vás zajímá moderní a současné umění nebo spíše staří mistři, Národní galerie v Praze vystavuje české a zahraniční umění v několika palácích, klášterech a dalších budovách po celé Praze. To samé platí pro Národní muzeum v Praze a jeho masivní sbírku, která se nachází ve více jak deseti budovách po celé Praze a České republice a zahrnuje oblasti botaniky, entomologie, zoologie, antropologie, archeologie, mykologie, paleontologie a mineralogie. Galerie hlavního města Prahy, druhá největší po Národní galerii, se pyšní úžasnou sbírkou českého umění z 19. a 20. století, které je vystaveno v nádherných palácích, vilách a gotických domech. Pokud vás výše uvedená muzea a galerie v Praze příliš nezaujaly, pak u vás budou mít možná větší úspěch soukromé galerie v Praze jako je Kampa Museum nebo Centrum současného umění DOX.Ani ty v našem přehledu pražských galerií a muzeií rozhodně nesmějí chybět.

Národní galerie v Praze

Národní galerie Praha patří mezi nejvýznamnější kulturní instituce spravující největší sbírku výtvarného umění v České republice. Její dějiny se začaly psát již v roce 1796, kdy se skupina patrioticky zaměřených českých šlechticů a vzdělaných měšťanů rozhodla pozvednout vkus místního obyvatelstva a založila Akademii umění a veřejně přístupnou Obraz...

Zobrazit

Národní muzeum

Národní muzeum, jehož stálé expozice najdete nejen v Praze, ale i na dalších místech České republiky, je největším muzeem České republiky. Je současně také nejstarším muzeem v Čechách – jako „Vlastenecké muzeum“ bylo založeno již roku 1818. Jeho posláním je přispívat k rozvíjení národní identity i vědomí příslušnosti k širšímu celku evropského a sv...

Zobrazit

Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy je po Národní galerii v Praze druhou nejvýznamnější galerií v České republice, jejíž založení se datuje do roku 1963. V jejích expozicích mohou návštěvníci obdivovat umění 19., 20. a 21. století. V současné době je pod plnou nebo částečnou správou Galerie hlavního města Prahy celkem 10 objektů přístupných veřejnosti. Me...

Zobrazit

Soukromé galerie

Vedle sbírek Národní galerie, Národního muzea a Galerie hlavního města Prahy najdeme v Praze celou řadu soukromých a nezávislých galerií, jež vznikly po roce 1989 v bývalých průmyslových čtvrtích hlavního města i v jeho centru. Soukromé galerie umění v Praze se z velké části zaměřují na současné a moderní umění. Mezi nejvýraznější patří Centrum sou...

Zobrazit

Další pražská muzea

V této části našeho portálu o životním stylu v Praze najdete pražská muzea, která nespadají ani pod Národní muzeum, jehož sbírky a expozice z něj činí největší muzeum v České republice, ani pod Národní galerii v Praze, jejíž výtvarné umění můžete obdivovat v několika objektech. Nezahrnuje ani budovy a expozice Galerie hlavního města Prahy či soukro...

Zobrazit