Národní galerie Praha patří mezi nejvýznamnější kulturní instituce spravující největší sbírku výtvarného umění v České republice. Její dějiny se začaly psát již v roce 1796, kdy se skupina patrioticky zaměřených českých šlechticů a vzdělaných měšťanů rozhodla pozvednout vkus místního obyvatelstva a založila Akademii umění a veřejně přístupnou Obrazárnu, která se stala přímou předchůdkyní Národní galerie. Ve sbírkách Národní galerie se nachází české umění od středověku do současnosti, ale i památky z období antického Řecka a Říma. Mezi její objekty přístupné veřejnosti patří Klášter svaté Anežky České s expozicemi středověkého a raně renesančního umění, Šternberský palác vystavující evropské umění od antiky po baroko, Schwarzenberský palác zaměřující se na barokní umění, Palác Kinských sloužící krátkodobým výstavám, Veletržní palác, který je určen milovníkům umění 19. až 21. století, a další. Budovy Národní galerie Praha, které jsou často sami ojedinělými architektonickými klenoty, a jejich expozice vám zde představujeme individuálně. Vedle charakteristiky stálých sbírek umění najdete u jednotlivých objektů také kvalitní fotografie, kontaktní informace a mapy.

Šternberský palác

Evropské umění od antiky do závěru baroka ze sbírek Národní galerie najdete v barokním Šternberském paláci stranou Hradčanského náměstí v Praze. Tato významná barokní památka vznikla stejně jako Trojský zámek na objednávku hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka a jeho manželky. V přízemí paláce se nachází expozice německého a rakouského umění 16. a...

Zobrazit celý článek

Veletržní palác

Veletržní palác v pražských Holešovicích patří mezi první a současně největší funkcionalistické stavby v Praze. Tato kulturní památka je domovem stálé expozice uměleckých děl 20. a 21. století. Těžištěm stálé expozice sbírek Národní galerie ve Veletržním paláci je expozice českého a zahraničního výtvarného umění. Najdete tu díla takových velkých um...

Zobrazit celý článek

Klášter svaté Anežky České

Na výstavu středověkého a raně renesančního umění v Čechách a ve střední Evropě můžete zajít do prvního kláštera klarisek severně od Alp, který založila pravděpodobně roku 1231 svatá Anežka Česká, dcera Přemysla Otakara I. Anežský klášter na Starém Městě se stal domovem sbírek Národní galerie Praha v roce 2000. Jeho areál se původně skládal z větší...

Zobrazit celý článek

Schwarzenberský palác

Zajímá-li vás barokní umění, pak byste neměli vynechat návštěvu Schwarzenberského paláce, někdy zvaného též Lobkovický palác, který najdete na Hradčanském náměstí. Krásná renesanční budova Schwarzenberského paláce ukrývá stálou expozici Národní galerie nazvanou Baroko v Čechách. Na třech podlažích paláce zde máte možnost vidět 160 soch a 280 ukázek...

Zobrazit celý článek

Salmovský palác

Salmovský palác na Hradčanském náměstí vznikl původně jako luxusní bytový dům v letech 1800-1811. Tento klasicistní palác nechal postavit pražský arcibiskup Vilém Florentan, kníže Sal-Salm, na místě několika menších šlechtických sídel. Salmovský palác je propojen se sousedním Schwarzenberským palácem a někdy je též nazýván malý Schwarzenberský palá...

Zobrazit celý článek

Palác Kinských

V srdci staré Prahy, přímo na Staroměstském náměstí, stojí palác Kinských. Jde o mimořádně půvabnou rokokovou stavbu, která prakticky čelí pomníku mistra Jana Husa. Za poutavou, růžově zbarvenou fasádou se skrývá ještě poutavější scenérie, neboť tento palác patří k objektům pražské Národní galerie. Ta v něm pořádá především krátkodobé výstavy, kter...

Zobrazit celý článek

Valdštejnská jízdárna

Valdštejnskou jízdárnu má Národní galerie Praha v dlouhodobém pronájmu od Kanceláře Senátu od roku 1996 a realizuje v ní svůj výstavní program. Valdštejnskou jízdárnu v zahradě komplexu paláce v raně barokním stylu nechal vybudovat Albrecht z Valdštejna podle návrhů italských architektů Andrey Spezza a Nicola Sebregondiho. Svůj původní účel plnila...

Zobrazit celý článek