Praha je doslova učebnicí architektury. Projděte se jakoukoli ulicí v této metropoli a zjistíte, že jste obklopeni staletími různých architektonických prvků. Přesně tohle dělá z Prahy město, nad kterým žasnou milovníci historie a architektury. Nepřeberné množství architektonických stylů v dokonale zachovalém historickém centru Prahy láká každý rok do tohoto zlatého města miliony návštěvníků. Objevujte Prahu nyní a přesvědčte se na vlastní oči, proč je tak opěvovaná. Zaručujeme vám, že všechny tyhle velkolepé paláce, věže a historické domy Vás nezklamou. Kde jinde se Vám poštěstí vidět románské, gotické, barokní, secesní, kubistické a funkcionalistické památky i stavby z éry komunismu na jednom místě? Pouze v Praze – jednom z hlavních měst světové architektury.

Románský sloh

Románská architektura stylově vychází z římských dob a je charakteristická pro evropské stavitelství od 11. do 13. století. Inspirována architekturou antického Říma, vyznačuje se románská architektura masivními širokými zdmi, mohutnými věžemi, zdobenými kolonádami, kulatou křížovou klenbou a mohutnými pilíři. Na pozorovatele působí románská ar...

Zobrazit

Gotika

Gotická architektura, která vznikla ve Francii ve 12. století, trvala až do 16. století a poté se znovu objevila v průběhu 18. až 20. století v Anglii - možná si vybavíte majestátní kostely a univerzitní budovy v Oxfordu a Cambridgi. Charakteristickými rysy tohoto architektonického stylu, který budí úžas, jsou opěrné pilíře, špičaté a rýhovité klen...

Zobrazit

Renesance

Renesance - oslavované znovuzrození umění, krásy a kultury. Průkopníkem krásné renesanční architektury byl Filippo Brunelleschi a jeho dóm ve Florencii. Vyskytující se mezi počátkem 15. až 17. století, renesanční styl se rychle rozšířil z italských měst do Francie, Německa a okolních oblastí a posléze dokonce do Anglie a Ruska. Znovuzrození renesan...

Zobrazit

Baroko

Velice zdobný barokní styl s humanistickými formami renesanční architektury se zrodil v Itálii na počátku 17. století. Tento specifický architektonický styl se od ostatních slohů liší svým honosným zlatým zdobením, především pozlacenými figurkami ze dřeva, rozsáhlými stropními freskami, třírozměrnými malbami, zdobenými sochami, hojností barev, ozdo...

Zobrazit

Klasicismus

Neoklasicismus, také známý jako empír (jež se vyskytoval konkrétně ve 2. fázi neoklasicismu), byl významným slohem v 18. století poté, co Napoleonův občanský zákoník uchvátil Francii a posléze Evropu. Zatímco architektonický styl rokoko se vyznačoval přemírou ozdob, neoklasicismus měl být architekturou lidí a pro lidi, tedy podobně jako Napoleon, k...

Zobrazit

Historismus

Historismus v architektuře nebo umění představuje návrat do minulosti a využívá dřívější slohy ve výtvarném umění či ve stavbách. Toto vzkříšení historických a architektonických stylů je poslední fází klasické architektury. V architektuře historismu najdete budovy mnoha různých stylů z minulých dob, což má ale za následek i to, že budovy vypadají n...

Zobrazit

Secese

Praha je známá svou pestrou škálou architektonických stylů a secese představuje jeden z nejreprezentativnějších slohů v tomto krásném evropském městě. Secese se šířila Evropou a vyskytovala se nejen v architektuře, ale také v umění. Designéři, umělci a architekti secesního hnutí byli přesvědčeni, že všechny vizuální prvky by měly pracovat spolu, ab...

Zobrazit

Kubismus a rondokubismus

Termín kubismus, který poprvé použil kritik umění Louis Vauxcelles poté, co viděl zvláštní a zarážející výstavu Georgese Braquea v listopadu v roce 1908, může být jednoduše charakterizován geometrickými tvary a kostkami. Kubismus měl blízko k jiným uměleckým směrům, jako například futurismu a expresionismu, avšak architektonická oblast byla probádá...

Zobrazit