Románská architektura stylově vychází z římských dob a je charakteristická pro evropské stavitelství od 11. do 13. století. Inspirována architekturou antického Říma, vyznačuje se románská architektura masivními širokými zdmi, mohutnými věžemi, zdobenými kolonádami, kulatou křížovou klenbou a mohutnými pilíři. Na pozorovatele působí románská architektura jako směsice římského a byzantského slohu. Ve Francii 12. století románská architektura postupně rozkvetla v důmyslný gotický sloh. Praha se honosí několika budovami v románském slohu včetně krásné baziliky a tří impozantních rotund. Románský styl je krásný ve své jednoduchosti a elegantní ve své symetrii.

 

Bazilika sv. Jiří

Bazilika sv. Jiří je druhým nejstarším kostelem v Praze. Tato významná románská památka se nachází v areálu Pražského hradu na Jiřském náměstí a byla postavena kolem roku 920 knížetem Vratislavem. Ve 12. století baziliku poničil požár, a tak musela být přestavěna, přičemž byly dostavěny dvě věže s kamennými střechami a dvě řady románských...

Zobrazit celý článek