Všechny zprávy

21. červenec 2020

Svoboda & Williams dlouhodobě podpoří spolek pro ochranu užovky stromové Zamenis

Spolek Zamenis se od roku 2006 zabývá ochranou kriticky ohrožené užovky stromové, konkrétně v lokalitě Poohří, kde se nachází jediná zcela izolovaná populace tohoto druhu v Čechách. Spolek již několik let intenzivně buduje líhniště a kamenné zídky, populaci tohoto vzácného hada se mu tak podařilo rozšířit na několik stovek jedinců. Svoboda & Williams spolku Zamenis bude pravidelně přispívat částkou 50 000 Kč ročně.

Užovka stromová je v České republice zařazena na seznamu ohrožených druhů – vyskytuje se pouze v Poohří, Podyjí a Bílých Karpatech. Spolek Zamenis se věnuje izolované populaci v Poohří, kde užovky stromové žijí převážně na člověkem vytvořených zídkách, náspech a v málo využívaných staveních. Populace užovky stromové je ohrožena zejména změnami v krajině způsobenými přechodem k velkoplošnému hospodářství, rostoucím autoprovozem a zvýšeným výskytem nepůvodních predátorů.

Spolek Zamenis je součástí záchranného programu, jehož cílem je udržet mikropopulace užovek stromových, zvýšit jejich početnost, a nakonec navrátit hady do míst, kde se již nevyskytují. Svoboda & Williams pravidelným ročním příspěvkem podpoří aktivity spolku, který jej využije především na management lokalit, výzkum a osvětu spojenou s ochranou největšího hada, který se na území České republiky vyskytuje.

Užovka stromová

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru Každý měsíc Vás budeme informovat o nově zařazených nemovitostech k prodeji a pronájmu.
Níže prosím zadejte svůj e-mail.

Chci dostávat novinky

Děkujeme za Váš zájem. Registrace k newsletteru proběhla v pořádku.