Všechny zprávy

04. srpen 2021

Svoboda & Williams partnerem Environmentálního institutu Srdce Poohří

Realitní společnost Svoboda & Williams se stala partnerem Environmentálního institutu pro studium, ochranu a podporu biodiverzity Srdce Poohří, založeného spolkem Zamenis. Institut vznikl v obci Osvinov, v jedinečné krajině na rozhraní Krušných a Doupovských hor.

Jednou z nejvýznamnějších částí podkrušnohorské oblasti je údolí Ohře v okolí Stráže nad Ohří. Oba břehy řeky patří do evropsky významné lokality Doupovské hory, nachází se zde také rozsáhlý Přírodní park Stráž nad Ohří, který slouží k ochraně rázu zdejší krajiny. Pro celé území jsou typické výrazné čedičové vrchy a mimořádná pestrost fauny i flóry. Již od 80. let 20. století se odborníci zasazují o zachování zdejšího přírodního bohatství vytvořením chráněné krajinné oblasti. Tato snaha přetrvává dodnes, jelikož se v krajině nachází mnoho vzácných rostlinných a živočišných druhů. Mezi ně patří například užovka stromová, čáp černý, výr velký, sokol stěhovavý, plch velký, mlok skvrnitý, střevlík nepravidelný, áron plamatý nebo prstnatec bezový.

V reakci na toto úsilí Svoboda & Williams podpořila vznik Environmentálního institutu pro studium, ochranu a podporu biodiverzity Srdce Poohří, který bude fungovat pod záštitou spolku Zamenis. Mezi cíle institutu patří především ochrana ohrožených druhů a péče o významné biotopy ve Středním Poohří, pořádání vzdělávacích programů, workshopů a kulturních akcí souvisejících s environmentální osvětou, dále sběr a hodnocení dat za účelem doplnění stávajících poznatků o živočiších a rostlinách, pravidelná účast ve správních řízeních v zájmu eliminace negativních dopadů na vzácné druhy či spolupráce s dalšími subjekty aktivními v ochraně přírody s mezinárodním přesahem. Institut bude rovněž usilovat o zřízení CHKO Střední Poohří / Doupovské hory.

Spolek Zamenis se dlouhodobě věnuje ochraně přírody v okolí Stráže nad Ohří, zejména užovky stromové (Zamenis longissimus). V lokalitě se totiž nachází jediná původní izolovaná populace tohoto hada v České republice.

Více o Environmentálním institutu Srdce Poohří.

Svoboda & Williams partnerem Environmentálního institutu Srdce Poohří Střední Poohří Environmentální institut pro studium, ochranu a podporu biodiverzity Srdce Poohří Jedinečná krajina na rozhraní Krušných a Doupovských hor Spolek Zamenis

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru Každý měsíc Vás budeme informovat o nově zařazených nemovitostech k prodeji a pronájmu.
Níže prosím zadejte svůj e-mail.

Chci dostávat novinky

Děkujeme za Váš zájem. Registrace k newsletteru proběhla v pořádku.