Všechny služby

Zastupování pronajímatelů

 Majitelům rezidenčních nemovitostí nabízíme mimo jiné následující služby:

• Provedeme úvodní prohlídku nemovitosti a konzultujeme postup pronájmu
• Provedeme kvalifikovaný odhad a stanovíme aktuální výši tržního nájemného
• Konzultujeme podmínky pronájmu, výši kauce, záloh na služby, servisních poplatků a preferovanou dobu nájmu
• Definujeme cílovou skupinu potenciálních nájemců
• Doporučíme úpravy nebo vylepšení, které podpoří zájem cílové skupiny a napomohou dosažení cílového nájemného
• Zajistíme profesionální fotografie a popis nemovitosti
• Zpracujeme webovou prezentaci nemovitosti
• Zařadíme nemovitost do nabídky Svoboda & Williams s využitím interní databáze poptávek a inzertních médií (tisková inzerce/PR, direct mail, venkovní reklama, internet)
• Organizujeme prohlídky a dle potřeby poskytujeme překladatelský servis
• Vyjednáme podmínky pronájmu mezi pronajímatelem a nájemcem v českém, anglickém, ruském nebo španělském jazyce
• Zajistíme nájemní smlouvu a předávací protokol v českém a anglickém jazyce
• Shromáždíme potřebné dokumenty (list vlastnictví, výpisy z obchodního rejstříku, kopie pasů a další přílohy ke smlouvě)
• Provedeme předání nemovitosti
• Po dobu trvání nájemního vztahu poskytujeme průběžnou asistenci