Všechny služby

Provize - rezidenční pronájem

Provize za zprostředkování rezidenčního pronájmu
Nárok na provizi nám vzniká podpisem nájemní smlouvy. Provize plus DPH jsou splatné při podpisu této smlouvy nebo, v případě pronajímatele, po obdržení první platby nájemného a/nebo po obdržení jistoty.

Naše provize za zprostředkování pronájmu jsou následující:
Dlouhodobý pronájem (12 měsíců a více): provizi hradí jak pronajímatel nemovitosti, tak nájemce. Každá ze stran hradí provizi ve výši jednoho měsíčního nájemného (plus DPH).
Provize za zprostředkování pronájmu v případě spravované jednotky činí 50 % z měsíčního nájemného plus DPH.
Krátkodobý pronájem (méně než 12 měsíců): provizi hradí jak pronajímatel nemovitosti tak nájemce.
Nájemce hradí provizi ve výši 20 % z celkového nájemného za období uvedené v nájemní smlouvě (plus DPH), ne však více než částku ve výši jednoho měsíčního nájemného (plus DPH).
Pronajímatel hradí provizi ve výši 1/12 měsíčního nájemného (plus DPH) za každý jeden měsíc z období uvedeného v nájemní smlouvě.