Všechny služby

Projektové řízení staveb

Kompletní řízení projektů od přípravy přes realizaci až po finální uvedení budovy do provozu

Cenové konzultace
• rozpočet stavby
• cenový a technický dohled v průběhu celého procesu stavby
• zpracování výkazů
• zajištění poptávek i nabídek
• zajištění výběrových řízení a jejich vyhodnocení
• kontrola fakturace
• kontrola veškerých dodatků

Smluvní a bankovní dohled
• kontrola dokumentace stavby
• kontrola smluvních dokumentů
• zapracování rozhodnutí orgánů činných v řízení
• kontrola změn a kontrola průběhu stavby
• zpracování pravidelných zpráv

BOZP a PO
• zpracování dokumentace BOZP a PO
• zajištění komunikace s OIP
• dozorování v průběhu stavby
• závěrečné hodnocení a zpráva