Staré Město, které se původně nazývalo Pražské město, je nejstarší a nejpůvabnější městskou částí Prahy. Souvislejší osídlení této historické čtvrti vznikalo již od 11. století. Staré Město je známé především díky Staroměstskému náměstí. Právě zde se udála řada důležitých politických a kulturních událostí, které ovlivnily pražské dějiny. Ve Starém Městě se nachází hlavní památky jako jsou Staroměstská radnice, Chrám matky Boží před Týnem, Karolinum, Obecní dům a další.

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí, které se původně nazývalo Tržiště, patří mezi nejznámější a nejstarší náměstí v Praze. Místu dominuje velkolepá Staroměstská radnice, která pochází z roku 1338. K radnici byl v roce 1410 přistavěn také orloj s chronometrem a zvěrokruhem, který dennodenně obdivují turisté ze všech koutů světa. Každou hodinu se zde můžete zúčastnit skvělé podívané, při níž můžete sledovat jednotlivá okna chronometru s apoštoly. Budova radnice byla na konci 2. světové války těžce poškozena, když vyhořelo její novogotické křídlo. Zbývající část však byla zrekonstruována a dnes budova slouží turistům i jako oddací síň. Věž radnice vám nabízí skvělý výhled na celé náměstí a jeho okouzlující h...

Zobrazit celý článek

Orloj

Pokud je Praha něčím výjimečná, tak je to určitě díky orloji s chronometrem a zvěrokruhem na Staroměstské radnici. Orloj, který byl zhotoven v 15. století, stojí určitě za podívanou. Astronomické hodiny se skládají ze tří částí. Nejvýše jsou mechanické figury. Úderem každé hodiny se ve dvou okénkách pod malou stříškou objevuje 12 apoštolů, z nichž každý má svůj atribut - sv. Petr s klíčem, sv. Matěj se sekerou, sv. Jan s kalichem a další. V pravém okně pak vidíte sv. Pavla s knihou či sv. Tomáše s kopím. Vedle apoštolů jsou zde další figurky, jako jsou například Kostlivec, který tahá za provaz a zvoněním zahajuje pochod apoštolů ve dvou okénkách či Lakomec, který představuje lakomství. Orloj...

Zobrazit celý článek

Kostel Matky Boží před Týnem

Gotické věže Týnského chrámu jsou symbolem všeho, co je na Praze velkolepé a magické. Kostel Matky Boží před Týnem patřil původně stoupencům náboženského myslitele Jana Husa (jeho socha stojí uprostřed Staroměstského náměstí naproti chrámu), ale později se dostal do rukou katolické církve. Zlatý obrázek Madonny na hlavním štítu chrámu byl původně kalich - symbol husitů. Uvnitř kostela je uložena hrobka slavného dánského astronoma Tycha Brahe, který byl rovněž dvorním astronomem krále Rudolfa II. a učitelem Johannese Keplera. Jedna legenda vypráví, že Tycho Brahe zemřel poté, co mu prasknul močový měchýř při flámu s Rudolfem II. 

Zobrazit celý článek

Dům U Kamenného zvonu

Dům u Kamenného zvonu dostal svůj název podle domovního znamení, které bylo umístěno na jeho nároží v 16. století. Počátky domu, který dnes slouží jako výstavní prostor pro významné krátkodobé výstavní projekty Galerie hlavního města Prahy, se však datují již do druhé poloviny 13. století. Tyto nejstarší části stavby se dochovaly ve sklepích a v přízemí jižního křídla domu. Druhá stavební etapa následovala kolem roku 1310 a poté byl dům ještě několikrát přestavován. Teprve během náročné rekonstrukce dokončené v roce 1988 bylo pod novobarokní fasádou z 19. století odhaleno původní gotické průčelí. V Domě U Kamenného zvonu se nachází také knihkupectví, blažejovna, kavárna se zahrádkou a původn...

Zobrazit celý článek

Dům U Zlatého prstenu

Kromě dlouhodobé expozice současného českého umění se ve čtyřech patrech Domu U Zlatého prstenu konají krátkodobé výstavy Galerie hlavního města Prahy. Ve středověku sestával Dům U Zlatého prstenu ze dvou samostatných domů, které byly později spojeny. Sklepy a chodba s valenou klenbou v prvním patře domu pocházejí z nejstaršího, raně gotického období. Stálá výstava se zaměřuje na velká jména českého umění 20. století, jako je Toyen, Jan Zrzavý, Jiří Kolář a další. V přízemí domu se konají výstavy mladých začínajících autorů, které jsou přístupné zdarma. Ve druhém patře je pro veřejnost otevřená čítárna, v níž mohou zájemci prezenčně studovat odbornou literaturu o výtvarném umění, odborné čas...

Zobrazit celý článek

Stavovské divadlo

Stavovské divadlo na Ovocném trhu v centru města se svou typickou, světle zelenou a krémovou fasádou bylo oblíbeným divadlem skladatele Amadea Mozarta. Stavovské divadlo patří mezi nejkouzelnější divadla v Evropě. Díky zlato-modro-bílému interiéru a unikátnímu lustru zasazenému uprostřed krásně zdobeného stropu budí toto divadlo dojem elegance. Financování stavby tohoto novoklasicistního divadla bylo možné díky štědrosti hraběte Františka Antonína Nostic-Rienecka a jeho oddanosti ideálům osvícenectví, které chtělo zpřístupnit umění všem. Stavovské divadlo je dnes jedním z mála evropských divadel své doby, které bylo zachováno v téměř původním stavu. Nad vchodem do divadla mohou návštěvníci i...

Zobrazit celý článek

Klementinum

Komplex Klementina se nachází v samém centru pražského Starého Města Klementinum, v němž sídlí Národní knihovna České republiky, zabírá přes dva hektary a jeho počátky spadají až do 11. století. Právě tehdy tu byla postavena kaple sv. Klementa. Ve středověku tu postupně byl dominikánský klášter a jezuitská kolej, která jednu dobu byla největší jezuitskou kolejí na světě. V době vlády Marie Terezie bylo Klementinum využíváno jako universita, knihovna a observatoř, avšak Národní knihovna byla v jeho prostorách založena až roku 1781. Klementinum je druhým největším historickým komplexem v Praze, přičemž prvenství patří Pražskému hradu. V areálu Klementina naleznete nádherná a architektonicky ce...

Zobrazit celý článek

Karolinum

Karolinum je symbolem Univerzity Karlovy, která je nejstarší univerzitou ve střední Evropě. Tuto jedinečnou národní kulturní památku založil v roce 1348 Karel IV. pro dvanáct mistrů pražského vysokého učení. Karolinum patří pražské univerzitě od roku 1383. Po stavebních úpravách sloužilo jako sídlo nejen pražským profesorům, kteří zde vyučovali a bydleli, ale kolej se stala slavnostním shromaždištěm univerzity a rezidencí rektora či akademických představitelů. V Karolinu mimo jiné přednášel i Jan Hus. Dnes je Karolinum sídlem univerzitní správy a místem konání promocí. V jeho gotických síních často probíhají výstavy fotografií a spousta dalších zajímavých kulturních akcí. ...

Zobrazit celý článek

Prašná brána

Tato úchvatná gotická věž, která se nachází kousek od náměstí Republiky a je spojená s vedlejším secesním Obecním domem, je jednou z původních třinácti vstupních bran do Starého Města. Prašná brána byla postavena v roce 1475 za vlády krále Vladislava II. Jagellonského a tehdy byla známá pod jménem Horská brána. Teprve v 17. století získala Prašná brána své současné jméno, protože sloužila jako skladiště střelného prachu. Věž je vysoká 65 metrů a sídlí v ní muzeum se stálou expozicí, která představuje další nádherné pražské věže. Z muzea se Vám naskytne úžasný pohled na Prahu, stačí vyjít 186 kamenných schodů. V 90. letech minulého století věž prošla pečlivou rek...

Zobrazit celý článek

Obecní dům

Obecní dům je jedna z nejznámějších secesních staveb v Praze, kde se psaly dějiny českého národa. Tato majestátní národní kulturní památka stojí hned vedle Prašné brány, kde začíná Královská cesta. Obecní dům vznikl v letech 1905-1911 na místě starého Králova dvora a jeho součástí je velkolepá koncertní síň. Obecní dům se pyšní jedinečnou noblesní atmosférou. Budova je zevnitř i zvenku vyzdobena předními českými malíři a sochaři z počátku 20. století, jako jsou Alfons Mucha, Mikoláš Aleš či Max Švabinský. Pokud máte rádi koncerty, zavítejte do Smetanovy síně, která pojme až 1 2...

Zobrazit celý článek

Dům U Černé Matky Boží

Dům U Černé Matky Boží je pro milovníky architektury jednou z nejúchvatnějších budov v Praze. Dům U Černé Matky Boží byl postaven ze železobetonové kostry. Inspirací byla Chicagská škola, která označuje skupinu architektů činných v Chicagu a New Yorku v první polovině 20. století. Budova Domu U Černé Matky Boží představuje opravdový architektonický skvost. Stavba byla navržena architektem Josefem Gočárem a dokončena byla mezi roky 1911-1912. Problém byl se začleněním do historického prostředí pražského Starého Města, protože většina budov měla barokní fasádu. Plán byl ale nakonec přijat a v Praze tak vznikla nádherná elegantní budova. Dům U Černé Matky Boží se vyznačuje kubistickými šikmými...

Zobrazit celý článek

Klášter svaté Anežky České

Na výstavu středověkého a raně renesančního umění v Čechách a ve střední Evropě můžete zajít do prvního kláštera klarisek severně od Alp, který založila pravděpodobně roku 1231 svatá Anežka Česká, dcera Přemysla Otakara I. Anežský klášter na Starém Městě se stal domovem sbírek Národní galerie v Praze v roce 2000. Jeho areál se původně skládal z většího kláštera klarisek a méně významného kláštera minoritů, jenž později zanikl. Klášter je první gotickou stavbou v Praze a ve své době byl významným duchovním centrem a přemyslovským pohřebištěm. Po smrti zakladatelky kláštera však jeho význam postupně upadal. V roce 1782 byl za vlády panovníka Josefa II. klášter zrušen. Poté byl přeměněn na desí...

Zobrazit celý článek

Muzeum Bedřicha Smetany

Stálá expozice Muzea Bedřicha Smetany v překrásné novorenesanční budově bývalé Staroměstské vodárny se zaměřuje na život a dílo zakladatele české národní hudby. Výstava je architektonicky i tematicky rozdělena do čtyř částí. První část je věnována Smetanovu dětství, studiím a uměleckým začátkům i jeho pětiletému působení ve švédském Göteborgu. Druhá část seznamuje návštěvníky se Smetanovými aktivitami v letech 1862 – 1874, jimiž se významně podílel na budování hudebního života v Praze. Třetí část expozice zachycuje poslední období Smetanova života poté, co ohluchnul a tvořil mimo Prahu. Poslední část expozice obsahuje ukázky ze Smetanovy korespondence, deníků a notových zápisů, portréty Bedř...

Zobrazit celý článek

Náprstkovo muzeum

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur vystavuje v pražském domě U Halánků etnografické exponáty neevropských kultur, které nashromáždil známý český vlastenec a národní buditel Vojtěch Náprstek v 19. století. Vojtěch Náprstek sesbíral obrovské množství předmětů, které jsou dnes součástí muzea, ale jen jejich malá část je vystavena v této stálé expozici Národního muzea. Náprstek založil původně České průmyslové muzeum, jež se stalo střediskem české inteligence. Shromažďovány zde byly umělecké a etnografické předměty, které Náprstek dostal od přátel a cestovatelů z celého světa. Po jeho smrti se muzeum změnilo v národopisné muzeum a po roce 1946 se jeho orientace soustředil...

Zobrazit celý článek

Rudolfinum

Pražské Rudolfinum u řeky Vltavy s krásným výhledem na Pražský hrad se pyšní velkolepým koncertním sálem a je sídlem úspěšné České filharmonie. Hned po Národním divadlu je Rudolfinum jednou z nejunikátnějších a nejdůležitějších novorenesančních staveb v Praze. Rudolfinum, pojmenované na počest korunního prince Rudolfa, patrona budovy, který byl přítomen jejímu otevření 7. února 1885, je důležitou budovou na náměstí Jana Palacha. Volné prostranství před budovou připomíná široké vídeňské ulice. 4. ledna 1896 dirigoval osobně hudební skladatel Antonín Dvořák první koncert České filharmonie v dnešní Dvořákově síni, která je jedním ze čtyř koncertních sálů Rudolfina a již předčí svou velikostí j...

Zobrazit celý článek

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Muzeum dekorativních umění v současné době prochází rekonstrukcí a bude otevřeno v červenci 2017. Uměleckoprůmyslové museum vPraze shromažďuje, zpracovává auchovává minulost asoučasnost uměleckého řemesla, užitého umění adesignu pro příští generace. V jeho expozicích se můžete seznámit s dějinami českého azahraničního užitého umění, designu, knižní kultury, fotografie aoděvní tvorby. Muzeum spravuje rozsáhlé umělecké sbírky, ze kterých ročně připravuje zhruba tři výstavy, účastní se různých reprezentačních akcí v České republice i v zahraničí avýsledky své vědeckovýzkumné práce prezentuje prostřednictvím odborných publikací, přednášek adalších kulturně-výchovných akcí. Stálou expozici Umělec...

Zobrazit celý článek

Karlův most

Karlův most, který spojuje levý a pravý břeh Vltavy, je nejstarší dochovaný most v Praze. Denně se po něm projdou stovky turistů, kteří obdivují tento architektonický skvost. Základní kámen k němu položil Karel IV. 9.7.1357 v 5:37 ráno. Tohle datum a čas nebyly vybrány náhodou. Stavbu mostu na tento den doporučili Karlu IV. královští astronomové, kteří v datumu viděli magickou souvislost. Šifru 1357531 najdete vyrytou na Staroměstské mostecké věži. Stavba Karlova mostu, dříve nazývaného Kamenný most, řídil známý architekt Petr Parléř. Most byl dokončen v 15. století. Karlův most lemuje 30 replik soch a sousoší. Originály soch ze 17. století najdete v Lapidáriu Národního muzea.  

Zobrazit celý článek

Staroměstská mostecká věž

Staroměstskou mosteckou věž, dnes součást Muzea hlavního města Prahy, najdeme na pravém břehu Karlova mostu nad jeho prvním pilířem. Gotickou věž nechal vybudovat v druhé polovině 14. století Karel IV. spolu s Karlovým mostem podle návrhu stavitele Petra Parléře. Věž měla nejen funkci opevnění, ale sloužila také jako jakýsi vítězný oblouk, protože pod ní vedla trasa korunovačních průvodů následovníků Karla IV. při cestě do chrámu svatého Víta. Tato krásná gotická stavba má tři patra, cimbuří a břidlicovou střechu. Zdobí ji vápencové sochy, z velké části se však dnes jedná o kopie. Původní sochy by...

Zobrazit celý článek

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používaním těchto souborů.