Muzea a galerie 

Moravské zemské muzeum

Adresa: Zelný trh 6, Brno, +420 533 435 220, www.mzm.cz  

Vydejte se do Brna a seznamte se s pestrou historií této oblasti v Moravském zemském muzeum.

Moravské zemské muzeum bylo založeno v červenci roku 1817 císařským dekretem Františka I. Po Národním muzeu v Praze je druhou největší a zároveň druhou nejstarší muzejní institucí v ČR. Ve svých sbírkách uchovává přes 6 milionů předmětů, které představují cenný materiál z oborů přírodních a společenských věd (hudba, divadlo, geologie, entomologie, zoologie, botanika, mineralogie a literatura). Muzeum má 15 specializovaných oddělení s bohatou tradicí v oblasti vzdělávací i vědecké práce. Kromě sbírkotvorné a vědecko výzkumné práce pořádá muzeum výstavy, přednášky a v neposlední řadě vykazuje také rozsáhlou ediční činnost. Moravské zemské muzeum je výzkumnou organizací, jejímž hlavním účelem je provádět výzkum a šířit výsledky prostřednictvím výuky i publikování. Muzeum netvoří jen jedna budova, sídlí v různých palácích, pavilonech, památnících a zámcích. Bližší informace o jednotlivých místech, expozicích a výstavách naleznete na přehledných webových stránkách uvedených níže. Je také zajímavostí, že tato instituce provozuje i Dětské muzeum, které pro nejmladší návštěvníky připravuje zajímavé kulturní a vzdělávací akce i výstavy.  

Podívejte se také na další Muzea a galerie