Svoboda & Williams Market Report

market report header image

Svoboda & Williams Market Report dvakrát ročně analyzuje dění v prémiovém segmentu pražského rezidenčního trhu. Veškerá zveřejňovaná data vycházejí z realizovaných, nikoli nabídkových cen. V zájmu přesnější interpretace vývoje nájemního trhu Svoboda & Williams používá analytický nástroj Index cen nájmů S&W + VŠE, vyvinutý ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

Market Report

Index nájmů