Všechny služby

Zastupování nájemců (T-Rep)

Oddělení komerčních pronájmů Svoboda & Williams nabízí službu zastupování nájemců (T-Rep), určenou všem firmám, usilujícím o optimalizaci nákladů na pronájem a provoz kancelářských prostor. Ideální doba ke sjednání služby je 12–18 měsíců před vypršením stávající nájemní smlouvy.

Díky svým znalostem realitního trhu a zkušenostem v oboru pro vás konzultanti Svoboda & Williams získají od pronajímatelů (včetně dosavadního) konkurenceschopné nabídky a na základě podrobné analýzy vašich požadavků a obchodních cílů vám doporučí buď „přejednání“ stávající nájemní smlouvy, nebo relokaci. Ve zvolené transakci vás pak zastoupí, což umožní významné časové i kapitálové úspory (včetně souvisejících nákladů jako např. právní a poradenský servis) na vaší straně bez narušení vztahů s pronajímatelem.

V rámci služby zastupování nájemců nabízí Svoboda & Williams mimo jiné tyto služby:

• Analýza současné nájemní situace (zdarma)
• Průzkum trhu a následné doporučení vhodných objektů podle potřeb a priorit klienta
• Finanční a technická analýza vybraných prostor, včetně stávajících, výběr nejefektivnějších variant
• Asistence s prostorovým plánováním
• Revize veškerých nájemních smluv a jejich dodatků
• Vedení jednání a příprava předběžné dohody o komerčních podmínkách nájmu
• Podpora při vyjednávání nájemních smluv
• Vrácení nevyužitých prostor / akvizice prostor pro expanzi
• Následná péče dle potřeb klienta

Provize za službu zastupování nájemců je kalkulována z výše dosažených úspor, tzn. není pro klienta dodatečným nákladem.

Reference klientů