Všechny služby

Zastupování zájemců o pronájem

Zájemcům o pronájem bytu či rodinného domu poskytujeme mimo jiné následující služby:

• Aktivně vyhledáváme nemovitosti, které odpovídají požadavkům zájemce o pronájem, napříč realitním trhem
• Organizujeme prohlídky nemovitostí dle časových možností zájemce o pronájem
• Poskytneme poradenství ohledně postupu při pronájmu nemovitosti
• Zajistíme nájemní smlouvu a vyjednáme podmínky v českém a anglickém jazyce
• Shromáždíme potřebné dokumenty (list vlastnictví a další přílohy ke smlouvě)
• Zorganizujeme předání nemovitosti a připravíme soupis vybavení a stavu nemovitosti
• Po dobu trvání nájemního vztahu poskytujeme průběžnou asistenci