Všechny služby

Služby pro kupující

Jako klient společnosti Svoboda & Williams se zájmem o koupi nemovitosti budete mít k dispozici asistenci odborného zprostředkovatele s vynikající znalostí realitního trhu. Díky své rozsáhlé databázi bytů a rodinných domů na prodej pro Vás vytvoříme seznam nemovitostí odpovídajících Vašim požadavkům. Kromě toho Vám poskytneme komplexní asistenci v průběhu celé transakce od nalezení vhodné nemovitosti přes vyjednání smluvních podmínek a financování až po uzavření smlouvy a předání nemovitosti.


Kupujícím poskytujeme mimo jiné následující služby:

▪ Nabídnutí širokého výběru nemovitostí na prodej v atraktivních lokalitách

▪ Vytvoření optimální nabídky nemovitostí podle specifických potřeb klienta

▪ Informování o současných trendech a předpokládaném vývoji na realitním trhu

▪ Nasměrování klienta s ohledem na jeho investiční záměr

▪ Pružná organizace prohlídek nemovitostí dle časových možností klienta (podle potřeby i večer a o víkendech)

▪ Poradenství ohledně postupu prodeje nemovitosti

▪ Shromáždění všech potřebných dokumentů (list vlastnictví, nabývací titul, projektová dokumentace, kolaudační rozhodnutí)

▪ Zprostředkování analýzy stavebně-technického stavu nemovitosti (posudek stavebního inženýra)
▪ Návrhy smluvních dokumentů v rozsahu: rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, smlouvy o úschově

▪ Zprostředkování jistotních účtů, advokátní nebo notářské úschovy (advokátní úschova u spolupracujícího advokáta zahrnuta v provizi)
▪ Zprostředkování hypotečního úvěru


▪ Doručení všech potřebných dokumentů do podatelny katastru nemovitostí k zaregistrování prodeje

▪ Organizace předání nemovitosti

▪ Zajištění převodu médií (měřičů spotřeby energií apod.) na nového vlastníka

Veškeré služby poskytujeme v českém, anglickém a ruském jazyce.