Všechny služby

Ekonomická správa a vedení účetnictví

Pro jednotlivé investory, majitelé domů i společenství vlastníků jednotek (SVJ) zajistíme kompletní ekonomickou správu a vedení účetnictví, provedeme revizi stávajících finančních toků a nastavíme optimální zálohy, které následně vyúčtujeme.

Ekonomická správa
• Nastavení záloh, příspěvků a ostatních plateb
• Evidence vlastníků a nájemníků
• Příprava a vypořádání vyúčtování (vypořádání přeplatků i nedoplatků)
• Kontrola fakturace a evidence provozních nákladů
• Vymáhání pohledávek
• Evidence pojistných událostí a zastupování při jejich řešení
• Příprava podkladů a účast na schůzích SVJ
• Příprava cenových nabídek pro SVJ a majitele
• Zprostředkování právní asistence
• Zastoupení u místních úřadů a poskytovatelů služeb

Vedení účetnictví
• Zajištění kompletní účetní evidence dle platných zákonů a norem
• Vedení knihy všech faktur a plateb
• Vedení evidence záloh vlastníků a jejich přeplatků a nedoplatků, včetně sestavení účetní závěrky
• Rekapitulace fondu oprav pro příští období