Všechny služby

Technická správa a údržba

Pro bezproblémový chod nemovitosti zajišťujeme komplexní technickou správu a údržbu dle individuálních potřeb klienta.

Technická správa a údržba nemovitostíí
• Evidence a zajištění veškerých potřebných revizí
• Údržba a opravy technických zařízení
• Sjednání nonstop služby vyprošťování z výtahů
• Vedení evidence revizí a údržby v online podobě
• Odborná údržba kotelny a VZT či klimatizace strojovny
• Zajištění odečtů vodoměrů a měřidel tepla
• Optimalizace technických provozních nákladů

Úklidové služby
• Pravidelný úklid domu
• Strojové mytí pro garážové haly
• Venkovní úklid před domem a ve dvorním traktu
• Odstranění sněhu a posyp chodníků
• Mytí oken a rámů společných prostor
• Generální úklid společných prostor

Údržba zeleně

• Pravidelné sekání trávníků
• Odplevelení, hnojení trávníků a záhonů
• Provzdušňování trávníků
• Osev trávníků
• Hrabání a likvidace listí
• Prořez stromů a keřů
• Úprava živých plotů
• Doplnění mulčovací kůry