Všechny služby

Právní ochrana majetku

Ve spolupráci s advokátní kanceláří Polverini Strnad nabízíme klientům službu právní ochrany majetku (POM). Služba POM zahrnuje právní nástroje, které klienta a jeho majetek chrání před riziky, jež přináší běžný život. POM tak chrání majetek klienta např.

při řešení složitých dědických vztahů
▪ před předluženým dědictvím
▪ před nevděčnými potomky
▪ před krádeží nemovitosti
▪ před riziky podnikání některého z manželů
▪ před nedostatečným zúžením SJM
▪ před následky závisti a pomluv ze strany třetích osob
▪ před mnoha dalšími situacemi, které nelze běžně pojistit

POM zahrnuje:

▪ posouzení aktuálního stavu právní ochrany majetku
▪ přípravu řešení POM
▪ realizaci POM

Samotné řešení POM může zahrnovat jednoduché instituty jako je Služba sledování změn v katastru nemovitostí (poskytuje ČÚZK za 200 Kč na rok na 20 nemovitostí) nebo sofistikovanější služby jako např. POM účelové zatížení (od 1 650 Kč měsíčně), nebo POM diskrétní struktura (od 5 600 Kč měsíčně).

Klientům doporučujeme sjednat službu POM již při nabývání nemovitosti, resp. bezprostředně před podpisem kupní smlouvy. Sjednání služby POM nijak nezdržuje samotnou koupi nemovitosti.