Všechny služby

Správa nemovitostí

Svoboda & Williams nabízí komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí, a to v českém i anglickém jazyce. Tyto služby poskytujeme již řadu let v Praze a od roku 2018 také v Brně i dalších lokalitách ČR. Naše služby využívají převážně privátní investoři, majitelé jednotlivých nemovitostí a společenství vlastníků jednotek (SVJ). Zajišťujeme též správu jednotlivých bytových jednotek, ekonomickou správu, technickou správu a údržbu budov. Samozřejmostí je i kompletní sortiment služeb úklidu a údržby zeleně. 

Služby pro majitele nemovitostí 

Pokud svou nemovitost svěříte do správy společnosti Svoboda & Williams, úspěch v podobě efektivního pronájmu na sebe nenechá dlouho čekat. Jsme profesionálové v oblasti pronájmu nemovitostí, odhodlaní za každých okolností hledat to nejlepší řešení.

Správa bytových jednotek
Máte prázdný byt a nevíte, jak s ním naložit? Máte špatné zkušenosti s dosavadními nájemníky? 
• Najdeme pro Vás solventního a slušného nájemce. 
• Prázdný byt proměníme ve zdroj stabilního, dlouhodobého příjmu peněz.
• Zajistíme veškeré opravy, nárazové či pravidelné úklidy – rychle a spolehlivě.

Správa komerčních prostor
• Zajištění maximální obsazenosti prostor solventními nájemníky
• Vyjednávání podmínek nájemní smlouvy
• Klientská linka pro nájemníky
• Technická podpora a údržba pronajímaných prostor
• Fit-outy a drobné rekonstrukce dle přání investora/nájemníka

Správa budov
• Technický audit
• Kontrola a zajištění veškerých potřebných revizí
• Správa domů pro společenství vlastníků jednotek
• Nastavení záloh, příspěvků a ostatních plateb
• Evidence nájemníků a vlastníků

Ekonomická správa a vedení účetnictví

Pro jednotlivé investory, majitelé domů i společenství vlastníků jednotek (SVJ) zajistíme kompletní ekonomickou správu a vedení účetnictví, provedeme revizi stávajících finančních toků a nastavíme optimální zálohy, které následně vyúčtujeme.

Ekonomická správa
• Nastavení záloh, příspěvků a ostatních plateb
• Evidence vlastníků a nájemníků
• Příprava a vypořádání vyúčtování (vypořádání přeplatků i nedoplatků)
• Kontrola fakturace a evidence provozních nákladů
• Vymáhání pohledávek
• Evidence pojistných událostí a zastupování při jejich řešení
• Příprava podkladů a účast na schůzích SVJ
• Příprava cenových nabídek pro SVJ a majitele
• Zprostředkování právní asistence
• Zastoupení u místních úřadů a poskytovatelů služeb

Vedení účetnictví
• Zajištění kompletní účetní evidence dle platných zákonů a norem
• Vedení knihy všech faktur a plateb
• Vedení evidence záloh vlastníků a jejich přeplatků a nedoplatků, včetně sestavení účetní závěrky

Technická správa a údržba

Pro bezproblémový chod nemovitosti zajišťujeme komplexní technickou správu a údržbu dle individuálních potřeb klienta.

Technická správa a údržba nemovitostí
• Evidence a zajištění veškerých potřebných revizí
• Údržba a opravy technických zařízení
• Sjednání nonstop služby vyprošťování z výtahů
• Vedení evidence revizí a údržby v online podobě
• Odborná údržba kotelny a VZT či klimatizace strojovny
• Zajištění odečtů vodoměrů a měřidel tepla
• Optimalizace technických provozních nákladů

Úklidové služby
• Pravidelný úklid domu
• Strojové mytí pro garážové haly
• Venkovní úklid před domem a ve dvorním traktu
• Odstranění sněhu a posyp chodníků
• Mytí oken a rámů společných prostor
• Generální úklid společných prostor

Údržba zeleně
• Pravidelné sekání trávníků
• Odplevelení, hnojení trávníků a záhonů
• Provzdušňování trávníků
• Osev trávníků
• Hrabání a likvidace listí
• Prořez stromů a keřů
• Úprava živých plotů
• Doplnění mulčovací kůry

Projektové řízení staveb

Kompletní řízení projektů od přípravy přes realizaci až po finální uvedení budovy do provozu

Cenové konzultace
• rozpočet stavby
• cenový a technický dohled v průběhu celého procesu stavby
• zpracování výkazů
• zajištění poptávek i nabídek
• zajištění výběrových řízení a jejich vyhodnocení
• kontrola fakturace 
• kontrola veškerých dodatků

Smluvní a bankovní dohled
• kontrola dokumentace stavby
• kontrola smluvních dokumentů
• zapracování rozhodnutí orgánů činných v řízení
• kontrola změn a kontrola průběhu stavby
• zpracování pravidelných zpráv

BOZP a PO
• zpracování dokumentace BOZP a PO 
• zajištění komunikace s OIP
• dozorování v průběhu stavby

Provize - správa nemovitostí

Správa jednotek pro vlastníky nemovitostí:

Byt:
- Fixní částka 1900 Kč plus DPH (pokud jednotka není pronajata)

- 9 % z nájemného plus DPH za každý měsíc (pokud je jednotka pronajata)
 

Rodinný dům:

- Fixní částka 2900 Kč měsíčně plus DPH (pokud dům není pronajatý)

- 9 % z nájemného plus DPH každý měsíc (pokud je dům pronajatý)

Provize za zprostředkování pronájmu v případě spravované jednotky činí 50 % z měsíčního nájemného plus DPH. 

Správa budov pro vlastníky nemovitostí a společenství vlastníků jednotek:
Balíčky na zakázku – poplatky za správu budov jsou stanovovány případ od případu v závislosti na požadavcích vlastníka nemovitosti nebo společenství vlastníků budov a dále na velikosti a stavu nemovitosti. Kontaktujte nás pro individuální nabídku:

Praha:
Na Perštýně 2
110 00, Praha 1
Tel.: +420 257 328 281
info@svoboda-williams.com

Brno:
Kapucínské náměstí 300/15
602 00, Brno - střed
Tel.: +420 543 250 711
brno@svoboda-williams.com