Všechny služby

Realitní informace

Co je dobré vědět o realitním trhu v Praze
Rozhodnete-li se koupit nebo pronajmout nemovitost, budete potřebovat aktuální informace, abyste mohli učinit správné rozhodnutí. Realitní kancelář Svoboda & Williams Vám usnadní orientaci na rychle se rozvíjejícím a proměňujícím realitním trhu, s jeho pestrou škálou nemovitostí, realitních makléřů a cen. Níže najdete užitečné informace, jako například lokality, do kterých stojí za to investovat či informace o daňových povinnostech souvisejících s realitními transakcemi.

Koupě nemovitosti v Praze
Ve městě, které je jedno z nejkrásnějších na světě, investují lidé z celého světa. Ve srovnání s cenami rezidenčních a komerčních nemovitostí ve velkých evropských městech jsou místní ceny stále na rozumné úrovni a vykazují možnost růstu. Níže najdete odpovědi na nejčastější dotazy, které vám pomohou při rozhodování o koupi nemovitosti.

Daně
Daň z nemovitosti: Všechny nemovitosti podléhají roční nominální dani z nemovitých věcí, jejíž výše závisí na lokalitě a velikosti nemovitosti.
Daň z nabytí nemovitosti: Prodej nemovitostí a s ním spojený převod vlastnického práva podléhá 4% dani z nabytí nemovitých věcí. Daň se vypočte buď z kupní ceny nemovitosti, ze 75 % místně obvyklé ceny nemovitosti, nebo ze 75 % ceny určené znaleckým posudkem, vždy z té ceny, která je vyšší. Poplatníkem daně je prodávající a kupující se stává ručitelem. Mohou se však domluvit, že poplatníkem daně bude kupující. Daň z nabytí se neplatí při prvním úplatném převodu dokončené nebo užívané jednotky.
Od 1. listopadu 2016 bude platit daň z nabytí nemovitosti výhradně kupující. Tuto povinnost mu ukládá novela zákona, která 5. srpna vyšla ve Sbírce zákonů.
Daň z příjmu: Této dani ve výši 15% podléhá zisk z prodeje nemovitosti, kterou její majitel vlastní po dobu kratší než 2 roky, v případě, že v nemovitosti bydlí, resp. po dobu kratší než 5 let, pokud v nemovitosti nebydlí. Zisk z pronájmu nemovitostí, jež vlastní fyzické osoby, podléhá rovněž 15% dani z příjmu. V případech, že je nemovitost vlastnictvím společnosti a produkuje zisk, podléhá tento zisk zdanění 19%.
DPH z prodeje (novostavby a nově vzniklé bytové jednotky): Poplatníky DPH z prodeje nemovitosti jsou pouze plátci DPH. Prodej nemovitostí, které nejsou starší pěti let, je zatížen DPH ve výši 21% z kupní ceny s výjimkou tzv. staveb pro sociální bydlení, které podléhají snížené, 15% sazbě DPH. Kritéria staveb pro sociální bydlení splňují byty, jejichž celková podlahová plocha nepřesahuje 120 m2, a rodinné domy, jejichž celková podlahová plocha nepřesahuje 350 m2. Od roku 2016 se navíc DPH z prodeje nemovitosti platí i u starších staveb, u nichž byly provedeny podstatné stavební úpravy, které si vyžádaly novou kolaudaci.

Služby pro cizince žijící v Praze

Relokace
Pro své klienty rádi vytvoříme relokační balíčky na míru dle vašich požadavků, včetně podání žádostí o pracovní povolení, celní odbavení, apod. Seznámíme nově příchozí s Prahou a s tím, co nabízí - s jejími školami, městskými částmi, zdravotnickými zařízeními, restauracemi a zábavními centry. Poskytneme jakékoliv další informace, které vám pomohou se zabydlet v novém domově. Můžeme také doporučit vhodné firmy v oblasti služeb v domácnosti a hlídání dětí. Další informace o Praze a Brně najdete v sekcích Lifestyle na Svoboda-Williams.com, Lifestyle na Prague-Stay.com a Vše o bydlení na FeelHome.cz.

Založení společnosti
Naše právní oddělení zajistí pro cizince všechny výše uvedené služby. Podrobnější informace naleznete zde: Právní servis

Všeobecné informace

Pražské městské části
Praha je rozdělena do 15 městských částí. Centrum města zahrnuje území Prahy 1 a 2, oblasti Prahy 7 a nábřeží Vltavy na Smíchově na Praze 5. To je nejstarší a nejkrásnější část Prahy.

Oblasti zajímavé z hlediska investorů
Praha 1 je historickou částí města. Leží na obou březích Vltavy a patří k ní Malá Strana, Staré Město, Židovské Město a Pražský hrad (Hradčany). Karlův most a Staroměstské náměstí najdete v Praze 1.

Staré Město je centrem historické Prahy 1. Soustředěná péče o zachování starobylé architektury propůjčuje Starému Městu jedinečnou atmosféru, k níž nemalou měrou přispívají četné restaurace, kavárny, obchody a centra kultury a zábavy.

Čtvrť Josefov,obklopená Starým Městem, je skutečnou architektonickou lahůdkou. Vedle sebe zde stojí elegantní, bohatě zdobené neoklasicistní a secesní budovy dávající nám pocítit bohatství minulosti. Na Josefově najdete pět nejznámějších synagog, starý židovský hřbitov a nejluxusnější pražskou ulici – Pařížskou.

Malá Strana leží na severním břehu Vltavy přímo pod Pražským hradem. Je to romantická stará čtvrť s malebnými domy a úzkými dlážděnými uličkami, které se vinou vzhůru k hradu. Malá Strana má zvláštní poklidný půvab, který na opačném břehu řeky nenajdete.

Hradčany obklopují Pražský hrad tyčící se nad Malou Stranou. V minulosti byly Hradčany součástí hradních pozemků.

Praha 2 má výrazný rezidenční charakter, a v tom se poněkud liší od Prahy 1. Je klidnější, ale i zde najdete čilý ruch. Architektonicky spadá do období konce 19. a začátku 20. století.

Vinohrady jsou rezidenční čtvrtí v oblasti nad Národním muzeem. Leží sice nedaleko Starého Města, ale jsou již méně vyhledávané turisty. Většina činžovních domů byla postavena ve druhé polovině 19. století či na počátku 20. století (vysoké stropy, tradiční linie, zdobné fasády atd.).

Nové Město bylo založeno ve 14. století králem Karlem IV. Rozprostírá se na východ od Vltavy a jižně od Národního divadla. Nové Město leží částečně na území Prahy 1 a jeho hlavní část se nalézá na území Prahy 2. Zdejší architektura pochází z konce 19. a počátku 20. století, má však narozdíl od Vinohrad modernější městský ráz. Z Nového Města není daleko na Staré Město, jeho charakter však není tak výlučný. Části Nového Města si rychle vytvářejí jedinečný profil a někdy se jim říká pražské Soho.

Praha 4 je jednou z největších městských částí na jihu Prahy a zabírá území od spodního okraje centra města až po samý okraj Prahy. Jižní část Prahy 4 tvoří mnoho malých vesnic, rezidenčních oblastí a otevřená zemědělská krajina. Naleznete zde několik předních velkoobchodů, nákupních středisek a nově postavené moderní kancelářské komplexy.

Praha 5 začíná u břehu Vltavy a zabírá severní část města. V této oblasti se nachází mnoho samostatně stojících domů, řadové domky a byty v činžovních domech. V Praze 5 bylo v poslední době postaveno několik nových nákupních center a kancelářských komplexů.

Vltavské nábřeží zasahuje území Prahy 1 a 2, a dále severní části Prahy 5. Leží v podstatě v centru města a nabízí mnoho krásných bytů v neoklasických a secesních domech z přelomu 19. a 20. století, z jejichž oken a balkonů je nádherný výhled na řeku a četné skvosty pražské architektury.

Praha 6 zabírá území od Pražského hradu až po severozápadní hranice města. Je to v převážné míře rezidenční oblast se samostatnými rodinnými domy obklopenými zahradami. V Praze 6 bydlí a pracuje většina pražské diplomatické komunity.