Brněnské pamětihodnosti a zajímavosti

Moravská banka

Adresa:

Moravská banka, která byla realizována v letech 1928-1930 na náměstí Svobody v Brně, je skvělou ukázkou elegantního funkcionalistického stylu.

Vytvořili ji architekti Bohuslav Fuchs a Erns Wiesner. Tato stavba, jejíž základ tvoří vnitřní železobetonový skelet s plochou základovou deskou, je vertikálně rozdělena do různých funkčních zón: v podzemí je kantýna, restaurace a noční bar, v přízemí obchody, v prvním patře dvoupodlažní bankovní hala, dále dvě kancelářská podlaží a nejvýše dvě bytová patra. Strukturální koncept této budovy je jedinečný díky tomu, že obě uliční fasády jsou zavěšeny na předsazených stropních deskách, nosné pilíře železobetonového skeletu jsou tedy vtaženy do interiéru (ocelové nosné prvky byly lakovány modře - barvou moravského zemského znaku). Interiér světlé a vzdušné Moravské banky tvoří vysoké stropy, skleněné luxfery a výše zmíněné vnitřní nosné pilíře. Vstupní hala je obložena bílým mramorem, většina interiéru je původní. Dnešní fasáda Moravské banky je replikou původní, která byla zničena v 70. letech 20. století.  

Podívejte se také na další Brněnské pamětihodnosti a zajímavosti