Další pražská muzea

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Adresa: 17. listopadu 2, Praha 1, +420 251 093 111, www.upm.cz

Muzeum dekorativních umění v současné době prochází rekonstrukcí a bude otevřeno v červenci 2017.

Uměleckoprůmyslové museum vPraze shromažďuje, zpracovává auchovává minulost asoučasnost uměleckého řemesla, užitého umění adesignu pro příští generace.
V jeho expozicích se můžete seznámit s dějinami českého azahraničního užitého umění, designu, knižní kultury, fotografie aoděvní tvorby. Muzeum spravuje rozsáhlé umělecké sbírky, ze kterých ročně připravuje zhruba tři výstavy, účastní se různých reprezentačních akcí v České republice i v zahraničí avýsledky své vědeckovýzkumné práce prezentuje prostřednictvím odborných publikací, přednášek adalších kulturně-výchovných akcí. Stálou expozici Uměleckoprůmyslového muzea tvoří exponáty od pozdní antiky až do dvacátého století. Jednotlivé sály muzea jsou členěny podle sbírek a návštěvníci si v nich mohou prohlédnout sbírky keramiky, skla a kovů, textilu a módy, nábytku, užité grafiky a fotografií apod. Uměleckoprůmyslové muzeum založené v roce 1885 sídlilo nejprve v Rudolfinu, aby se v roce 1890 přestěhovalo do nové budovy nedaleko Rudolfina a Mánesova mostu postavené podle návrhu architekta Josefa Schulze, ctitele italské renesance, kterou aplikoval v řadě svých návrhů novostaveb i rekonstrukcí. Průčelí muzea tvoří reliéfy nejrozličnějších řemesel od Antonína Poppa a Bohuslava Schnircha a znaky vybraných českých měst. Zajímavý je kromě jiného také vestibul s bohatou štukovou výzdobou a výmalbou a balustráda schodiště s mosaznými kandelábry. Součástí muzea je i knihovna s původním mobiliářem, která patří mezi nejkrásnější veřejné čítárny v Praze. Za návštěvu stojí také museum shop, kde je možné zakoupit reprodukce předválečných plakátů a fotografií nebo kubistických děl ze sbírek muzea. Muzeum i obchod mají otevřeno od úterý do neděle.

Podívejte se také na další Další pražská muzea