Další pražská muzea

Podskalská celnice na Výtoni

Adresa: Rašínovo nábřeží 412, Praha 2, +420 224 919 833, www.muzeumprahy.cz

Podskalská celnice na Výtoni je gotická roubená a omítnutá budova ze 16. století. Najdete v ní stálou výstavu připomínající podobu a život v dnes již zaniklém Podskalí, oblasti dnešního Rašínova nábřeží v Praze.

Vedle kostela svatého Kosmy a Damiána je Podskalská celnice na Výtoni jedinou zachovalou budovou starobylé rybářské osady nazývané Podskalí, která v těchto místech existovala od 12. století. Obyvatelé osady získali postupně monopolní právo na obchod se dřevem, které sem bylo připlavováno po řece Vltavě. Původně měla instituce vybírající mýto podobu ohrady na dřevo a jednoduchého objektu používaného pro účely úřadu výběrčích. V 16. století zde vznikla současná budova, která sloužila současně jako hostinec a ubytovna pro plavce. Podskalí zaniklo mezi lety 1905 až 1914, kdy byly strženy domy a ohrady se dřevem a vystaven Vyšehradský tunel a nábřeží. Dnes je Podskalská celnice na Výtoni součástí Muzea hlavního města Prahy a zájemcům nabízí možnost seznámit se s historií již neexistujícího Podskalí. K vidění je model zobrazující Podskalí kolem roku 1870, historické fotografie, pokladna z výtoňské celnice, modely, kresby a fotografie dokumentující stavbu dřevěných nákladních lodí a další. Pokud vás historie této pražské oblasti zajímá, navštivte Podskalskou celnici na Výtoni kdykoliv v jejích otevíracích hodinách (od úterý do neděle od 10 do 18 hodin).

Podívejte se také na další Další pražská muzea