Národní muzeum, jehož stálé expozice najdete nejen v Praze, ale i na dalších místech České republiky, je největším muzeem České republiky. Je současně také nejstarším muzeem v Čechách – jako „Vlastenecké muzeum“ bylo založeno již roku 1818. Jeho posláním je přispívat k rozvíjení národní identity i vědomí příslušnosti k širšímu celku evropského a světového společenství a kultury. Sbírky Národního muzea zahrnují řadu vědních oborů od přírodovědných po společenské vědy. V jeho expozicích se setkáte s exponáty z oblasti vývoje přírody, prehistorie a historie, geologie, antropologie, botaniky, zoologie, klasické archeologie, numismatiky, dějin divadla, muzikologie a mnohých dalších. Jeho expozice můžete v Praze obdivovat v hlavní historické budově a v nové budově Národního muzea, v Českém muzeu hudby, v Lapidáriu v areálu pražského Výstaviště, v Muzeu Antonína Dvořáka, Muzeu Bedřicha Smetany, Náprstkově muzeu a v dalších objektech, které uvádíme níže.

Národní muzeum – hlavní budova

Označení Národní muzeum se nejčastěji používá pro jeho hlavní budovu, která tvoří dominantu horní části Václavského náměstí již od roku 1891. Označení se však vztahuje na celou instituci, pod níž spadá kolem desítky budov nejen v hlavním městě. Posláním Národního muzea je rozvoj a prohlubování národní identity v České republice, na evropském kontin...

Zobrazit celý článek

Nová budova Národního muzea

Neobvyklá stavba mezi historickou budovou Národního muzea a Státní operou, která kdysi sloužila jako sídlo rádia Svobodná Evropa i Federálního shromáždění, je od roku 2009 součástí Národního muzea. Nejstarší část budovy vznikla v roce 1938 podle projektu architekta Jaroslava Rösslera a sloužila jako Pražská burza peněžní a zbožní. Mezi lety 1945 a...

Zobrazit celý článek

Národní památník na Vítkově

Impozantní funkcionalistická stavba Národního památníku na vrchu Vítkově postavená podle projektu architekta Jana Zázvorky vznikla v letech 1929-33 jako pocta památce československých legionářů a odboje během první světové války. Památník sloužil během své existence mnoha účelům, než v něm byla v roce 2009 po dvouleté rozsáhlé rekonstrukci otevřena...

Zobrazit celý článek

Lapidárium Národního muzea

V Lapidáriu na pražském Výstavišti můžete obdivovat stálou expozici Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století. Skladba sbírek Lapidária Národního muzea je velmi bohatá a tvoří ji asi 2000 předmětů, z nichž více jak 400 nejlepších je vystaveno. Převážná část artefaktů, jež vznikaly v období od 11. do 19. století, pochází z území Čech...

Zobrazit celý článek

Náprstkovo muzeum

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur vystavuje v pražském domě U Halánků etnografické exponáty neevropských kultur, které nashromáždil známý český vlastenec a národní buditel Vojtěch Náprstek v 19. století. Vojtěch Náprstek sesbíral obrovské množství předmětů, které jsou dnes součástí muzea, ale jen jejich malá část je vystave...

Zobrazit celý článek

Národopisné muzeum – Musaion

Národopisné muzeum v nádherném klasicistním letohrádku Kinských v Kinského zahradě láká návštěvníky na tradiční lidovou kulturu Čech, Moravy a Slezska Letohrádek Kinských byl postaven v letech 1827 – 31 podle návrhu architekta Heinricha Kocha. Stálá národopisná expozice nominovaná v roce 2007 na cenu Evropské muzeum roku představuje každodenní živo...

Zobrazit celý článek

Muzeum Antonína Dvořáka

Zajděte na Novém Městě v Praze do Muzea Antonína Dvořáka, které je součástí Národního muzea. Uvnitř kouzelného barokního letohrádku zvaného Amerika se nachází krásné kolekce osobních předmětů Antonína Dvořáka, dobové fotografie, korespondence, notové rukopisy, zápisy a jiné zajímavosti. Muzeum bylo k radosti Dvořákových fanoušků založeno v roce 19...

Zobrazit celý článek

Muzeum Bedřicha Smetany

Stálá expozice Muzea Bedřicha Smetany v překrásné novorenesanční budově bývalé Staroměstské vodárny se zaměřuje na život a dílo zakladatele české národní hudby. Výstava je architektonicky i tematicky rozdělena do čtyř částí. První část je věnována Smetanovu dětství, studiím a uměleckým začátkům i jeho pětiletému působení ve švédském Göteborgu. Druh...

Zobrazit celý článek

České muzeum hudby

Součástí expozic Národního muzea je také České muzeum hudby, které najdete v bývalém barokním kostele sv. Máří Magdalény na Malé Straně. Kostel byl postaven v 17. století podle projektu architekta Francesca Carattiho. Od roku 1783 byl postupně přestavován a sloužil jako pošta, četnická kasárna nebo archiv. Současná monumentální podoba budovy je smě...

Zobrazit celý článek