Gotická architektura, která vznikla ve Francii ve 12. století, trvala až do 16. století a poté se znovu objevila v průběhu 18. až 20. století v Anglii - možná si vybavíte majestátní kostely a univerzitní budovy v Oxfordu a Cambridgi. Charakteristickými rysy tohoto architektonického stylu, který budí úžas, jsou opěrné pilíře, špičaté a rýhovité klenby a zručnost po technické stránce, díky níž byly vytvořeny masivní vitráže - jedny z nejtypičtějších znaků gotické architektury. Gotická architektura vás oslní; když se podíváte na většinu gotických kostelů a katedrál a vidíte, jak jsou široké a vysoké, může se vám stát, že při vstupu do jednoho z těchto úžasných klenotů si uvědomíte, jak jste opravdu malí. To je také důvod, proč vznikla gotická architektura; měla u věřícího vyvolat strach a úžas a zaručit, aby se věřící cítil malý v porovnání s mocí církve a Krista.

Katedrála sv. Víta

Majestátní chrám sv. Víta můžete vidět téměř z jakéhokoliv vyvýšeného místa v Praze. Katedrála tyčící se nad Pražským hradem se stala architektonickou dominantou hlavního města. Návštěvníci této impozantní katedrály se vrátí do dávných časů, protože z každého koutu dýchá historie. Návrhem a stavbou gotického chrámu sv. Víta byl v roce 1344 pověřen...

Zobrazit celý článek

Karlův most

Karlův most, který spojuje levý a pravý břeh Vltavy, je nejstarší dochovaný most v Praze. Denně se po něm projdou stovky turistů, kteří obdivují tento architektonický skvost. Základní kámen k němu položil Karel IV. 9.7.1357 v 5:37 ráno. Tohle datum a čas nebyly vybrány náhodou. Stavbu mostu na tento den doporučili Karlu IV. královští astronomové, k...

Zobrazit celý článek

Kostel Matky Boží před Týnem

Gotické věže Týnského chrámu jsou symbolem všeho, co je na Praze velkolepé a magické. Kostel Matky Boží před Týnem patřil původně stoupencům náboženského myslitele Jana Husa (jeho socha stojí uprostřed Staroměstského náměstí naproti chrámu), ale později se dostal do rukou katolické církve. Zlatý obrázek Madonny na hlavním štítu chrámu byl původně k...

Zobrazit celý článek

Klášter svaté Anežky České

Na výstavu středověkého a raně renesančního umění v Čechách a ve střední Evropě můžete zajít do prvního kláštera klarisek severně od Alp, který založila pravděpodobně roku 1231 svatá Anežka Česká, dcera Přemysla Otakara I. Anežský klášter na Starém Městě se stal domovem sbírek Národní galerie Praha v roce 2000. Jeho areál se původně skládal z větší...

Zobrazit celý článek

Prašná brána

Tato úchvatná gotická věž, která se nachází kousek od náměstí Republiky a je spojená s vedlejším secesním Obecním domem, je jednou z původních třinácti vstupních bran do Starého Města. Prašná brána byla postavena v roce 1475 za vlády krále Vladislava II. Jagellonského a tehdy byla známá pod jménem Horská brána. Teprve v 17. století z...

Zobrazit celý článek

Dům U Kamenného zvonu

Dům u Kamenného zvonu dostal svůj název podle domovního znamení, které bylo umístěno na jeho nároží v 16. století. Počátky domu, který dnes slouží jako výstavní prostor pro významné krátkodobé výstavní projekty Galerie hlavního města Prahy, se však datují již do druhé poloviny 13. století. Tyto nejstarší části stavby se dochovaly ve sklepích a v př...

Zobrazit celý článek