Staré Město, které se původně nazývalo Pražské město, je nejstarší a nejpůvabnější městskou částí Prahy. Souvislejší osídlení této historické čtvrti vznikalo již od 11. století. Staré Město je známé především díky Staroměstskému náměstí. Právě zde se udála řada důležitých politických a kulturních událostí, které ovlivnily pražské dějiny. Ve Starém Městě se nachází hlavní památky jako jsou Staroměstská radnice, Chrám matky Boží před Týnem, Karolinum, Obecní dům a další.

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí, které se původně nazývalo Tržiště, patří mezi nejznámější a nejstarší náměstí v Praze. Místu dominuje velkolepá Staroměstská radnice, která pochází z roku 1338. K radnici byl v roce 1410 přistavěn také orloj s chronometrem a zvěrokruhem, který dennodenně obdivují turisté ze všech koutů světa. Každou hodinu se zde můžete zúčast...

Zobrazit celý článek

Orloj

Pokud je Praha něčím výjimečná, tak je to určitě díky orloji s chronometrem a zvěrokruhem na Staroměstské radnici. Orloj, který byl zhotoven v 15. století, stojí určitě za podívanou. Astronomické hodiny se skládají ze tří částí. Nejvýše jsou mechanické figury. Úderem každé hodiny se ve dvou okénkách pod malou stříškou objevuje 12 apoštolů, z nichž...

Zobrazit celý článek

Kostel Matky Boží před Týnem

Gotické věže Týnského chrámu jsou symbolem všeho, co je na Praze velkolepé a magické. Kostel Matky Boží před Týnem patřil původně stoupencům náboženského myslitele Jana Husa (jeho socha stojí uprostřed Staroměstského náměstí naproti chrámu), ale později se dostal do rukou katolické církve. Zlatý obrázek Madonny na hlavním štítu chrámu byl původně k...

Zobrazit celý článek

Dům U Kamenného zvonu

Dům u Kamenného zvonu dostal svůj název podle domovního znamení, které bylo umístěno na jeho nároží v 16. století. Počátky domu, který dnes slouží jako výstavní prostor pro významné krátkodobé výstavní projekty Galerie hlavního města Prahy, se však datují již do druhé poloviny 13. století. Tyto nejstarší části stavby se dochovaly ve sklepích a v př...

Zobrazit celý článek

Dům U Zlatého prstenu

Kromě dlouhodobé expozice současného českého umění se ve čtyřech patrech Domu U Zlatého prstenu konají krátkodobé výstavy Galerie hlavního města Prahy. Ve středověku sestával Dům U Zlatého prstenu ze dvou samostatných domů, které byly později spojeny. Sklepy a chodba s valenou klenbou v prvním patře domu pocházejí z nejstaršího, raně gotického obdo...

Zobrazit celý článek

Palác Kinských

V srdci staré Prahy, přímo na Staroměstském náměstí, stojí palác Kinských. Jde o mimořádně půvabnou rokokovou stavbu, která prakticky čelí pomníku mistra Jana Husa. Za poutavou, růžově zbarvenou fasádou se skrývá ještě poutavější scenérie, neboť tento palác patří k objektům pražské Národní galerie. Ta v něm pořádá především krátkodobé výstavy, kter...

Zobrazit celý článek

Stavovské divadlo

Stavovské divadlo na Ovocném trhu v centru města se svou typickou, světle zelenou a krémovou fasádou bylo oblíbeným divadlem skladatele Amadea Mozarta. Stavovské divadlo patří mezi nejkouzelnější divadla v Evropě. Díky zlato-modro-bílému interiéru a unikátnímu lustru zasazenému uprostřed krásně zdobeného stropu budí toto divadlo dojem elegance. Fin...

Zobrazit celý článek

Klementinum

Komplex Klementina se nachází v samém centru pražského Starého Města Klementinum, v němž sídlí Národní knihovna České republiky, zabírá přes dva hektary a jeho počátky spadají až do 11. století. Právě tehdy tu byla postavena kaple sv. Klementa. Ve středověku tu postupně byl dominikánský klášter a jezuitská kolej, která jednu dobu byla největší jezu...

Zobrazit celý článek

Karolinum

Karolinum je symbolem Univerzity Karlovy, která je nejstarší univerzitou ve střední Evropě. Tuto jedinečnou národní kulturní památku založil v roce 1348 Karel IV. pro dvanáct mistrů pražského vysokého učení. Karolinum patří pražské univerzitě od roku 1383. Po stavebních úpravách sloužilo jako sídlo nejen pražským profesorům, kteří zde vyučoval...

Zobrazit celý článek

Prašná brána

Tato úchvatná gotická věž, která se nachází kousek od náměstí Republiky a je spojená s vedlejším secesním Obecním domem, je jednou z původních třinácti vstupních bran do Starého Města. Prašná brána byla postavena v roce 1475 za vlády krále Vladislava II. Jagellonského a tehdy byla známá pod jménem Horská brána. Teprve v 17. století z...

Zobrazit celý článek

Obecní dům

Obecní dům je jedna z nejznámějších secesních staveb v Praze, kde se psaly dějiny českého národa. Tato majestátní národní kulturní památka stojí hned vedle Prašné brány, kde začíná Královská cesta. Obecní dům vznikl v letech 1905-1911 na místě starého Králova dvora a jeho součástí je velkolepá koncertní síň. Obecní dům se pyšní jedin...

Zobrazit celý článek

Dům U Černé Matky Boží

Dům U Černé Matky Boží je pro milovníky architektury jednou z nejúchvatnějších budov v Praze. Dům U Černé Matky Boží byl postaven ze železobetonové kostry. Inspirací byla Chicagská škola, která označuje skupinu architektů činných v Chicagu a New Yorku v první polovině 20. století. Budova Domu U Černé Matky Boží představuje opravdový architektonický...

Zobrazit celý článek

Klášter svaté Anežky České

Na výstavu středověkého a raně renesančního umění v Čechách a ve střední Evropě můžete zajít do prvního kláštera klarisek severně od Alp, který založila pravděpodobně roku 1231 svatá Anežka Česká, dcera Přemysla Otakara I. Anežský klášter na Starém Městě se stal domovem sbírek Národní galerie Praha v roce 2000. Jeho areál se původně skládal z větší...

Zobrazit celý článek

Muzeum Bedřicha Smetany

Stálá expozice Muzea Bedřicha Smetany v překrásné novorenesanční budově bývalé Staroměstské vodárny se zaměřuje na život a dílo zakladatele české národní hudby. Výstava je architektonicky i tematicky rozdělena do čtyř částí. První část je věnována Smetanovu dětství, studiím a uměleckým začátkům i jeho pětiletému působení ve švédském Göteborgu. Druh...

Zobrazit celý článek

Náprstkovo muzeum

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur vystavuje v pražském domě U Halánků etnografické exponáty neevropských kultur, které nashromáždil známý český vlastenec a národní buditel Vojtěch Náprstek v 19. století. Vojtěch Náprstek sesbíral obrovské množství předmětů, které jsou dnes součástí muzea, ale jen jejich malá část je vystave...

Zobrazit celý článek

Rudolfinum

Pražské Rudolfinum u řeky Vltavy s krásným výhledem na Pražský hrad se pyšní velkolepým koncertním sálem a je sídlem úspěšné České filharmonie. Hned po Národním divadlu je Rudolfinum jednou z nejunikátnějších a nejdůležitějších novorenesančních staveb v Praze. Rudolfinum, pojmenované na počest korunního prince Rudolfa, patrona budovy, který byl př...

Zobrazit celý článek

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Muzeum dekorativních umění v současné době prochází rekonstrukcí a bude otevřeno v červenci 2017. Uměleckoprůmyslové museum vPraze shromažďuje, zpracovává auchovává minulost asoučasnost uměleckého řemesla, užitého umění adesignu pro příští generace. V jeho expozicích se můžete seznámit s dějinami českého azahraničního užitého umění, designu, knižní...

Zobrazit celý článek

Karlův most

Karlův most, který spojuje levý a pravý břeh Vltavy, je nejstarší dochovaný most v Praze. Denně se po něm projdou stovky turistů, kteří obdivují tento architektonický skvost. Základní kámen k němu položil Karel IV. 9.7.1357 v 5:37 ráno. Tohle datum a čas nebyly vybrány náhodou. Stavbu mostu na tento den doporučili Karlu IV. královští astronomové, k...

Zobrazit celý článek

Staroměstská mostecká věž

Staroměstskou mosteckou věž, dnes součást Muzea hlavního města Prahy, najdeme na pravém břehu Karlova mostu nad jeho prvním pilířem. Gotickou věž nechal vybudovat v druhé polovině 14. století Karel IV. spolu s Karlovým mostem podle návrhu stavitele Petra...

Zobrazit celý článek