Národní galerie v Praze

Schwarzenberský palác

Adresa: Hradčanské náměstí 2, Praha 1, +420 233 081 713, www.ngprague.cz

Zajímá-li vás barokní umění, pak byste neměli vynechat návštěvu Schwarzenberského paláce, někdy zvaného též Lobkovický palác, který najdete na Hradčanském náměstí.

Krásná renesanční budova Schwarzenberského paláce ukrývá stálou expozici Národní galerie nazvanou Baroko v Čechách. Na třech podlažích paláce zde máte možnost vidět 160 soch a 280 ukázek pozdně renesančního a barokního malířství, které vznikly od konce 16. do konce 18. století na území českých zemí. Mezi vystavenými exponáty jsou díla významných barokních sochařů, jakými byli Matyáš Bernard Braun, Ferdinand Maximilián Brokoff, Jan Jiří Bendl a další, díla předních barokních malířů české architektury Norberta Grunda a Josefa Platzera, plátna Petra Brandla, díla pozdně barokních malířů Václava Vavřince Reinera, Ignáce Raaba a Antonína Kerna, ale i díla umělců ze dvora císaře Rudolfa II. a mnoho dalšího. V podkroví paláce mají návštěvníci možnost vidět expozici 550 nejcennějších historických zbraní ze sbírek Vojenského historického ústavu, která nese jméno Císařská zbrojnice. Kromě zbraní z období od 15. do poloviny 19. století jsou zde k vidění obrazy zachycující portréty slavných vojevůdců a velká plátna bitevních scén. Samotná budova Schwarzenberského paláce byla postavena mezi lety 1545 a 1567. Je pro ni charakteristický bohatý sgrafitový dekor a etážové, bohatě členěné a zdobené renesanční štíty. Do vlastnictví Národní galerie přešel Schwarzenberský palác v roce 2002 a po ukončení kompletní rekonstrukce v roce 2008 do něj byla umístěna současná stálá expozice. Ta však bude na začátku roku 2019 uzavřena z důvodu plánované přípravy nové expozice starých mistrů - českých i světových. Schwarzenberský palác je otevřen denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Podívejte se také na další Národní galerie v Praze