Národní galerie v Praze

Salmovský palác

Adresa: Hradčanské náměstí 1, Praha 1 – Hradčany, +420 233 081 713, www.ngprague.cz

Salmovský palác na Hradčanském náměstí vznikl původně jako luxusní bytový dům v letech 1800-1811.

Tento klasicistní palác nechal postavit pražský arcibiskup Vilém Florentan, kníže Sal-Salm, na místě několika menších šlechtických sídel. Salmovský palác je propojen se sousedním Schwarzenberským palácem a někdy je též nazýván malý Schwarzenberský palác. Od roku 2004 je pod správou Národní galerie Praha, která jej nechala zrekonstruovat. Mezi oběma paláci vznikl vstupní objekt podle projektu španělského architekta Josepa Llouíse Matea sloužící jako infocentrum Národní galerie. Svůj provoz v Salmovském paláci zahájila Národní galerie na konci roku 2012 výstavou obrazů slavného českého malíře Františka Kupky připravenou ke stému výročí od prezentace jeho dvou zásadních děl nefigurálního malířství, Amorfy – Dvoubarevné fugy a Amorfy – Teplé chromatiky, v Paříži. Následně se stal Salmovský palác sídlem části sbírky Umění 19. století Národní galerie Praha. V současnosti jsou v paláci představovány krátkodobé výstavy a plánované nové dlouhodobé výstavní projekty.

Podívejte se také na další Národní galerie v Praze